MRA: Międzynarodowy Dzień Archiwów- apel rady

Międzynarodowa Rada Archiwów zaapelowała do międzynarodowej wspólnoty archiwistów o nadesłanie zdjęcia obiektu archiwalnego z wiązanego z miejscem pracy archiwisty. Przesłane materiały zostaną umieszczone na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Pomysł realizowany jest przez Sekcją Archiwów Miejskich, Lokalnych i Terytorialnych (SLMT - ICA) Międzynarodowej Rady Archiwów.

Prócz tego należy przesłać opis obiektu oraz rozpowszechnić informację o przedsięwzięciu w swoim środowisku archiwalnym. Projektem kieruje Pani Langelaar z Rotterdamu.

Zgodnie z pomysłem strona zostanie uruchomiona w dniu święta, 9 czerwca.

Jest dostępna pod adresem: http://www.internationalarchivesday.org


Oprac. Adam Baniecki

AP Lubań

Poprawiony (niedziela, 08 czerwca 2014 21:13)

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology