Władysław Stępniak Colloquia...in the Co-operation of European Archives

  1. Władysław Stępniak Colloquia Jerzy Skowronek dedicata in the Co-operation of European Archives (1995-2004)
  2. Władysław Stępniak "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata " we współpracy archiwów państw Europy Środkowo- Wschodniej i Południowej

Referat w języku angielskim wygłoszony w trakcie jubileuszowej X konferencji "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" w 2004r. Dzięki uprzjmości autora mamy możliwość zaprezentować go także w wersji polskiej. Oba teksty w formacie pdf.

Autor: dr hab.Władysław Stępniak, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej, rewindykacji oraz wydawnictw sprawuje nadzór merytoryczny nad wydziałami: Współpracy z Zagranicą, Integracji Europejskiej oraz Wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology