WOJCIECH KRAWCZUK, PIECZĘCIE ZYGMUNTA III

Pieczęcie Zygmunta III Wazy, pióra Wojciecha Krawczuka to wzorcowa praca, proponująca nowoczesny model badań nad sfragistyką władców. Ograniczająca się, co prawda, do analizy systemu sfragistycznego jednego władcy, ale prezentująca problem na szerokim tle dziejów tak politycznych jak i kancelarii królewskiej. Po raz pierwszy została ona opublikowana w 1993 r.. Na łamach ArchNetu prezentujemy ją za zgodą autora.

Marcin Hlebionek

WOJCIECH KRAWCZUK, PIECZĘCIE ZYGMUNTA III WAZY, Kraków 1993 tekst PDF
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology