WOJCIECH KRAWCZUK, PIECZĘCIE ZYGMUNTA III

Pieczęcie Zygmunta III Wazy, pióra Wojciecha Krawczuka to wzorcowa praca, proponująca nowoczesny model badań nad sfragistyką władców. Ograniczająca się, co prawda, do analizy systemu sfragistycznego jednego władcy, ale prezentująca problem na szerokim tle dziejów tak politycznych jak i kancelarii królewskiej. Po raz pierwszy została ona opublikowana w 1993 r.. Na łamach ArchNetu prezentujemy ją za zgodą autora.

Marcin Hlebionek

WOJCIECH KRAWCZUK, PIECZĘCIE ZYGMUNTA III WAZY, Kraków 1993 tekst PDF
 
KONFERENCJE

„Archiwa Ponadnarodowe.
Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”


Kraków 16-17.09.2021 r.

-------

Archiwalne zbiory pieczęci.
Charakterystyka zbiorów,
metody opracowania, konserwacja

Toruń 25-26.10.2021
więcej


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology