Jolanta Leśniewska, . Zapomniana pieczęć miasta Kutna ze św. Wawrzyńcem, 1766-1811

Publikowany niżej tekst Jolanty Leśniewskiej wypełnia lukę w badaniach nad sfragistyką i heraldyką Kutna. Jednocześnie pokazuje, jak interesujące mogą być badania nad pieczęciami poźnonowożytnymi. Tekst stanowi rozszerzoną wersję artykułu wydanego pod takim samym tytułem w kutnowskim Informatorze samorzadu miejskiego, Nr 3/15, 1996, str. 6-7.


Jolanta Leśniewska, ...który to Extrakt Kontraktu pieczęcią Miejską utwierdzony podpisuję. Zapomniana pieczęć miasta Kutna ze św. Wawrzyńcem  1766-1811

TEKST  (pdf).
 
KONFERENCJE

„Archiwa Ponadnarodowe.
Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”


Kraków 16-17.09.2021 r.

-------

Archiwalne zbiory pieczęci.
Charakterystyka zbiorów,
metody opracowania, konserwacja

Toruń 25-26.10.2021
więcej


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology