Konferencja: Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej.

Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 3-4 października 2008 organizują sesję naukową na temat Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej. Poniżej prezentujemy założenia programowe konferencji. Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji.

Zaproszenie  PDF

Zgłoszenie uczestnika PDF DOC

oprac. Marcin Hlebionek
AP Bydgoszcz
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology