Paweł Gut, O pieczęci Barlinka w okresie międzywojennym XX wieku

   Praca Pawła Guta poświęcona sfragistyce i heraldyce nowomarchijskiego miasta Barlinka (Berlinchen) dotyczy rzadko podejmowanej przez badaczy problematyki pieczęci dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych. Podkreślić należy, że przygotowując tekst autor oparł się nie tylko na analizie zachowanych odcisków pieczęci, ale wykorzystał także dokumentację aktową oraz stosunkowo rzadko wertowane przez badaczy sfragistyki normatywy państwowe regulujące zasady używania pieczęci municypalnych. Tekst nie był dotąd publikowany.

Tekst (pdf)
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology