MRA: Bruksela 23- 24 listopada 2013. Roczna konferencja MRA.

W dniach 23- 24 listopada 2013 r. w Brukseli odbyła się pierwszewsza "Roczna Konferencja MRA".  To jest nowa formuła, która zastąpiła konferencję okrągłego stołu - CITRA.
Konferencja zgromadziła ponad 500 uczestników ze 100 krajów. Poprzednie tak poważne wydarzenie związane ze światem archiwistyki miało miejsce przed stu trzema laty, kiedy w 1910 r., na kongresie bibliotekarzy i archiwistów po raz pierwszy przy tak szerokim gronie międzynarodowym zdefiniowano jedną z podstawowych zasad archiwistyki, zasadę proweniencji. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem: "Odpowiedzialność, transparentność i dostęp do informacji." W założeniach organizatorów konferfencja na tak wysokim szczeblu powinna dotyczyć pytań związanych z zarządzaniem informacją i records management. Konferencja składała się z głównej sesji oraz pięciu sesji równoległych. Główne przemówienia dotyczyły takich zagadnień jak: archiwizacji, jako narzędzie wspierania rozwoju w skali globalnej, dostęp do informacji, a ochrony danych osobowych oraz problematyki wkładu archiwów w odpowiedzialność i przejrzystość administracji.


Na poszczególnych seansach omówiono piętnaście bloków zagadnień:
1. Open Gouverment i dostęp do danych publicznych (Henri Zuber).
2. Aktualne wyzwania w dziedzinie records management (Laura Millar).
3. Prawda i pojednanie I (Trudy Huskamp Peterson). Blok roli archiwów w "postępowaniu" z przeszłością.
4. Records msnsgerment, podejścia różnych rządów do zagadnienia (Björn Jordell).
5. Dostęp do informacji (James Lowry).
6. Prawda i pojednanie II (Trudy Huskamp Peterson). Zagadnienia dokumentacji życia prywatnego, archiwów w sytuacjach postkonfliktowych oraz zagadnień zawartości archiwów kolonialnych.
7. Aspekty prawne w kontekście napięć pomiędzy prawem do informacji, a ochroną danych. (Eric Ketelaar).
8. Rola archiwistów i records management I (Karen ASnderson).
9. Refleksje nad programem MRA (Henrio Zoober).
10. Percepcje życia prywatnego generacji mediów społecznych i prawo do zapomnienia (Helena Walker).
11. Rola archiwistów i records management II (Patricia Whatley).
12. Zaangażowanie obywateli wobec rządu, archiwa i historia I (Claude de Moreau de Garbehaye).
13. Niedawna ewolucja  w MRA (Sarah Tyacke).
14. Ochrona danych i zarządzanie w świecie cyfrowym (David Leitch).
15. Zaangażowanie obywateli wobec rządu, archiwa i historia II (Karin van Honacker)

Spektrum zagadnień rozciągające się od problemów związanych z kształtowaniem programu i działaniem samej Międzynarodowej Rady Archiwów po problematykę nowoczesnego zarządzania i archiwizację cyfrową, ukazały ogrom zagadnień z którymi musi się mierzyć współczesna archiwistyka.
Polskę reprezentował na konferencji prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. W konferencji wziął udział Piotr Zawilski, wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich do spraw współpracy z organizacjami społecznymi.

Więcej: Conférence annuelle 2013oprac: Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (niedziela, 01 grudnia 2013 20:36)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology