Rafał Jaworski, Władca idealny w świetle alegorycznego opisu pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły

Artykuł Rafała Jaworskiego wprowadza na w krąg rozważań związanych z interpretacją ikonografii pieczęci. Jest on istotny, gdyż dotyczy sposobów odczytwania symboliki wyobrażenia napieczętnego współczesnych funkcjonowaniu opisywanej pieczęci. Poniższy tekst ukazał się pierwotnie w publikacji Monarchia w średniowieczu - podstawy ideowe, władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, pod red. J. Pysiaka i in., wyd. Societas Vistulana, Warszawa - Kraków 2002, s. 321-333.

tekst  (PDF)

oprac.Marcin Hlebionek
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology