Marcin Hlebionek, Pieczęcie miast Obwodu Nadnoteckiego (Netze Distrikt) w latach 1772- 1806

Artykuł prezentuje przemiany, jakie następowały w zakresie sfragistyki miejskiej, na terytorium Dystryktu Noteckiego w okresie między 1772 a 1806r. Autora szczgólnie interesowały czynniki, mające wpływ na zmianę kształtu pieczęci (w warstwach epigraficznej i ikonograficznej), a także kierunki postępowania tych zmian.

tekst (pdf)

Poprawiony (czwartek, 18 czerwca 2009 14:24)

 
9 czerwca 2017

International Archives Day
Friday 9 June 2018


Materiały MRA
do pobrania

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia

Wprowadzenie do archiwistyki
stron WWW (warsztat)


organizator Laboratorium
Cyfrowe Humanistyki UW

Warszawa 20 czerwca 2018
zapraszamy!
więcej
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology