MRA: Publikacja materiałów z oxfordzkiej konferencji sfragistycznej 2007r.

W 2007r. w Oxfordzie odbyła się zorganizowana przez oddział konserwacji oksfordzkiej Bodleian Library, pod patronatem Międzynarodowej Rady Archiwów oraz brytyjskiego Stowarzyszenia Archiwistów, konferencja poświęcona problematyce konserwacji materiałów sfragistycznych. Uczestniczyło w niej piętnastu specjalistów z ośmiu krajów. Materiały z niej (teksty referatów, streszczenia oraz prezentacje PPT) zostały opublikowane w maju bieżącego roku na stronie MRA:

Zbiór publikacji

 Oprac. Marcin Hlebionek
 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology