CZECHY: Sympozjum na temat międzywojennych stosunków Czechów i Niemców

Morawskie Archiwum Krajowe w Brnie (Moravský zemský archiv v Brně) jest jednym z inicjatorów, współorganizatorów oraz gospodarzy bardzo interesującego kolokwium naukowego, nad bardzo ważnym dla dziejów naszych południowych sąsiadów zagadnieniem, mającym decydujący wpływ na ostateczny upadek przedwojennej Czechosłowacji, a mianowicie mniejszości niemieckiej i jej separatystycznych dążeń z okresu hitlerowskiego. Okazja do podjęcia tematu jest zbliżająca się 75 rocznica podpisania umowy monachijskiej, która w praktyce doprowadziła do całkowitego podporządkowania młodego państwa czechosłowackiego hitlerowskim Niemcom.
Interesujące to spotkanie, pod tytułem: „Czesi i Niemcy w międzywojennej Czechosłowacji”, przygotowywane jest we współpracy z Europejskim Towarzystwem Historii Prawa (The European Society for History of Law) i Zakładem Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie (Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Odbędzie się w środę, 23 październik 2013 r., w Sali Wielkiej Morawskiego Archiwum Krajowego w Brnie.
Przypomnijmy, iż w układzie monachijskim, zawartym w 1938 r. przez cztery mocarstwa europejskie, Czechosłowacja została zmuszona do ustąpienia swoich zachodnich i północnych terytoriów przygranicznych na rzecz hitlerowskich Niemiec. Było to zwieńczenie działań Partii Niemców Sudeckich Konrada Henleina i ukoronowanie wysiłków niemieckich nazistów, zmierzających do rozbicia demokratycznej Czechosłowacji, co stanowiło jeden z kamieni milowych do zdominowania Europy. Umowa monachijska jest przykładem polityki ustępstw – „appeasementu”.

Celem sympozjum jest przede wszystkim podjęcie dyskusji na temat wzajemnych kontaktów między Czechami i Niemcami w międzywojennej Czechosłowacji, a szczególnie nad kwestią statusu prawnego mniejszości niemieckiej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Organizatorzy chcą nawiązać do bardzo interesujących ustaleń sympozjum pt. „Odbicie niemieckiego narodowego socjalizmu w latach trzydziestych w Czechosłowacji oraz w krajach Europy Środkowej”, które odbyło się w lutym tego roku w Brnie, i po którym okazało się, że kwestia ta wymaga dalszych spotkań fachowych.
Uczestnikom sympozjum proponowane są następujące tematy:
- niemiecki irredentyzm w pierwszych latach Czechosłowacji;
- niemieckie partie polityczne w Czechosłowacji i ich działalności;
- stowarzyszenie niemieckie w Czechosłowacji;
- status prawny mniejszości niemieckiej w Czechosłowacji;
- Niemcy w armii czechosłowackiej;
- jak Czechosłowacja radziła sobie z nadciągającym niebezpieczeństwem faszyzmu i jakie podjęto w tym zakresie środki prawne?
- jak Czechosłowacja reagowała na rosnący napływ niemieckich uchodźców i jaki posiadali oni status?
- Niemcy w Brnie (1918-1938);
- SDP i wydarzenia roku 1938;
- Układ Monachijski.
Więcej informacji na stronie „Češi a Němci v meziválečném Československu“ , a szczegółowe pytania można kierować pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra

 

Poprawiony (czwartek, 17 października 2013 17:09)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology