Kancelaria i archiwalia pruskie

W dniu święta archiwistów i archiwów, w dniu 9 czerwca, Naukowy Portal Archiwalny ma zaszczyt poinformować o uruchomieniu działu autorskiego poświęconego kancelarii i archiwaliom pruskiej proweniencji. Dział prowadzony będzie autorsko przez wybitnego badacza tych zagadnień dr. Pawła Guta z Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Adam Baniecki

 

Kancelaria i archiwalia pruskie.

Kancelarie i archiwalia śląskiej, pomorskiej, pruskiej proweniencji.
Pruska kancelaria akt spraw i jej spuścizna w archiwach polskich.

Pruska kancelaria akt spraw stanowi pewien synonim, hasło wywoławcze dla dokumentacji archiwalnej, która powstawała nie tylko w okresie XIX i XX wieku na ziemiach północnych i zachodnich państwa polskiego, a które w tym czasie stanowiły terytorium państwa pruskiego, ale szerzej dla tego typu dokumentacji z Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur, Ziemi Lubuskiej czy Śląska z XVI-XVIII wieku, nim one kolejno stały się częścią władztwa brandenbursko-pruskiego Hohenzollernów, a w konsekwencji państwa niemieckiego (od 1870). Z kolei system kancelarii akt spraw w okresie zaborów objął praktycznie całość ziem polskich i po dziś dzień jest podstawą kancelarii.

Celem działu jest wymiana doświadczeń związanych z opracowaniem, a może szerzej opieki naukowej nad archiwaliami wspomnianej proweniencji będących w zasobach polskich archiwów. Choć wg danych z SEZAMU większość tych materiałów archiwalnych została już opracowana w rozumieniu wytycznych metodycznych (inwentarz książkowy), wydaje się nadal zasadna dyskusja i wymiana doświadczeń na temat archiwalnego opracowania tych archiwaliów, jego pogłębienia z wykorzystaniem tradycyjnych form – przewodnik po zespole, sumariusz, jak też nowoczesnych narzędzi informatycznych, w tym publikacji on-linie.

 

Dział „Pruska kancelaria akt spraw” może być również miejscem prezentacji opracowań naukowych na temat kancelarii, akto- i archiwoznawstwa dotyczących materiałów archiwalnych szeroko rozumianej pruskiej proweniencji.

 

dr Paweł Gut

AP Szczecin

 

 

 

Poprawiony (sobota, 08 czerwca 2013 19:34)

 
Instytut Piłsudskiego


Instytut Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo

Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia

CZECHY 2015
Rok HUSA

Hus – husitství – tradice – Praha.
Od reality k mýtu a zpátky –
mezinárodní vědecká konference.

27.–29. 5. 2015
Clam-Gallasův palác, Praha

Call for papersNIEMCY 2015


„Kontrowersyjne akta.
Problematyczne zasoby
w archiwach uniwersyteckich i naukowych”


Erlangen 19 - 20 marca 2015


Zaproszenie


POLSKA 2015

I Forum Edukatorów Archiwalnych

Toruń 24 - 25 kwietnia 2015

Zaproszenie


Słowniki archiwalne

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“

Online-Lexikon
„Terminologie der Archivwissenschaft

Portail International Archivistique Francophone

On-Line Glossaire
Portail International
Archivistique Francophone

ICA
Multilingual
Archival Terminology