Białoruś – Rosja – Ukraina - spotkanie szefów archiwów.

W dniach 29-30 maja 2013 r., w miejscowości Kamieniuki w Puszczy Białowieskiej (Białoruś, obwód brzeski) odbyło się coroczne trójstronne spotkanie szefów służb archiwalnych i instytucji archiwalnych Białorusi, Rosji i Ukrainy. W ramach spotkania odbyła się również międzynarodowej konferencji nt. "Technologie informacyjne w archiwistyce i biurowości”.
Uczestnicy konferencji podkreślili, że zautomatyzowane technologie wywierają znaczący wpływ na teorię i metodologię archiwistyki i są obecnie stosowane we wszystkich bez wyjątku obszarach działalności archiwów. Informatyzacja branży archiwalnej spowoduje, że praca archiwistów będzie bardzie wydajna i sensowna, jest też najskuteczniejszym narzędziem do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i państwa w dostępie do informacji historycznych. Tworzenie baz danych i elektronicznych kopii dokumentów archiwalnych pozwala dziś w różnych krajach rozwiązywać szereg problemów i znacznie rozszerzyć dostęp do informacji archiwalnych dla wszystkich zainteresowanych obywateli, świadczyć przez instytucje archiwalne usługi drogą elektroniczną, promować wdrażanie międzyresortowego obiegu dokumentów elektronicznych. Technologie informatyczne są coraz częściej stosowane w praktyce instytucji archiwalnych na całym świecie.
Kolejne spotkanie archiwistów trzech krajów odbędzie się w 2014 roku w Rosji.

«Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве».

oprac. Edyta Łaborewicz,
AP Legnica

Poprawiony (sobota, 08 czerwca 2013 17:28)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology