Rosja: „Dokumenty Epoki Sowieckiej” w internecie

Dnia 11 czerwca 2013 o 12:00 godz. w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego Rosyjskiej Historii Współczesnej w Moskwie (Российский государственный архив новейшей истории) odbędzie się prezentacja nowego międzyarchiwalnego projektu – strony internetowej „Dokumenty Epoki Sowieckiej”.

W Rosji i w innych krajach pojawia się ogromna ilość nie tylko publicystyki, ale też prac naukowych, które, nie będąc oparte na źródłach archiwalnych i rzeczywistych faktach, przyczyniają się do stworzenia niepełnego i zniekształconego obrazu przeszłości historycznej Rosji.
Archiwiści, jako powiernicy i kustosze pamięci narodowej, za swoje główne zadanie uważają zapewnienia obywatelom dostępu do autentycznych źródeł, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych - w formie elektronicznej.
Celem projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do najważniejszego zbioru dokumentów archiwalnych, które są kluczowe dla zrozumienia epoki sowieckiej.
Projekt realizowany jest wspólnie przez Federalną Agencję Archiwów i archiwa federalne przechowujące zespoły archiwalne z czasów Związku Sowieckiego: Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej (Государственный архив Российской Федерации), Rosyjskie Archiwum Państwowe Ekonomiki (Российский государственный архив экономики), Rosyjskie Archiwum Państwowe Literatury i Sztuki (Российский государственный архив литературы и искусства), Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Społeczno-Politycznej (Российский государственный архив социально-политической истории), ww. Rosyjskie Archiwum Państwowe Historii Współczesnej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe (Российский государственный военный архив), Rosyjskie Archiwum Państwowe Marynarki Wojennej (Российский государственный архив Военно-Морского Флота), Rosyjskie Archiwum Państwowe Dalekiego Wschodu (Российский государственный архив Дальнего Востока), Rosyjskie Archiwum Państwowe Dokumentacji Fotograficznej i Filmowej (Российский государственный архив кинофотодокументов), Rosyjskie Archiwum Państwowe Dokumentacji Dźwiękowej (Российский государственный архив фонодокументов), Rosyjskie Archiwum Państwowe Dokumentacji Naukowo-Technicznej w Moskwie wraz ze swoją filią w Samarze (Российский государственный архив научно-технической документации).

Na początek użytkownicy uzyskają dostęp przez internet do około 300 tysięcy elektronicznych kopii dokumentów Biura Politycznego (Политбюрa) z lat 1919-1932. i dotyczących Józefa Stalina (z lat 1866-1996), z zasobu Rosyjskiego Archiwum Państwowego Historii Społeczno-Politycznej. W dalszej kolejności na stronie będą ukazywać się inne ważne zbiory dokumentów z czasów radzieckich.
Dostęp do strony „Dokumenty Epoki Sowieckiej” - z portalu internetowego " Архивы России". Twórcy strony uważają, że zapewnienie swobodnego dostępu bezpośrednio do źródeł ułatwi lepsze zrozumienie czasów radzieckich.

 

Patrz: Документы Советской Эпохи

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (sobota, 08 czerwca 2013 17:23)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology