Jubileusz Profesora Andrzeja Tomczaka

Nie ma chyba wśród polskich archiwistów nikogo, komu nazwisko Profesora nie byłoby znane. Pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi, później związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, znawca dziejów polskich archiwów, badacz dawnych kancelarii, geografii historycznej, regionalista, wydawca źródeł, członek licznych zespołów naukowych i grup eksperckich. Ale przede wszystkim nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń archiwistów. Właśnie dzięki jego zaangażowaniu w dydaktykę, każdy z nas nosi w sobie cząstkę Jego wiedzy, którą zyskaliśmy bądź to poprzez bezpośrednie z Nim spotkania, bądź też za pośrednictwem własnych nauczycieli a uczniów Profesora.
Dwunastego września Profesor Andrzej Tomczak obchodzi jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin.
Z tej okazji redaktorzy i współpracownicy ArchNetu pragną złożyć Panu Profesorowi życzenia wielu lat zdrowia i twórczej aktywności.
Ad multos Annos!

Poprawiony (środa, 12 września 2012 08:30)

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology