POLSKA: XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Wrocław 2012

Tradycyjnie po zakończeniu VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich rozpoczęły się obrady kolejnego – XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Miejscem obrad była siedziba Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie w sali wystawienniczej zebrało się przeszło 170 delegatów oddziałów SAP z całej Polski. W czasie obrad, odbywających się w dniach 7-8 września 2012 r., podsumowano pięcioletnią kadencję ustępujących władz Stowarzyszenia, zmieniono niektóre punkty statutu, jak również dokonano wyboru nowych władz. Prezesem został Kazimierz Jaroszek – dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, który zastąpił Jarosława Porazińskiego – sprawującego tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje. Nowowybrany – 23-osobowy – Zarząd Główny wyłonił spośród siebie również Prezydium w osobach: Eugeniusz Borodij, Andrzej Jabłoński, Marlena Koter, Andrzej Majchrzak, Krzysztof Stryjowski, Eugenia Szymczuk i Piotr Zawilski.
W czasie Zjazdu nie podjęto decyzji o zmianach dotyczących form i kierunków dalszego działania Stowarzyszenia uznając, iż należy kontynuować dotychczasowe działania, przynoszące wymierne korzyści gospodarcze, przekładające się bezpośrednio na działania statutowe.
Zjazd jednogłośnie obdarzył tytułem Członka Honorowego SAP kol. Helenę Kułdo – długoletniego wicedyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu i wieloletniego aktywnego działacza Stowarzyszenia.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2012 17:52)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology