Udany debiut w sieci - Europejski Portal Archiwalny

The Archives Portal Europe

Początek nowego, 2012 roku przyniósł publikację w sieci długo oczekiwanego portalu Archives Portal Europe. Jest to efekt kilkuletniej współpracy, który został osiągnięty w ramach programu eContentplus finansującego projekt APEnet. Prace nad stworzeniem portalu trwały od 2009 roku, w gronie konsorcjum składającego się z przedstawicieli 12 instytucji, w tym Fundacji Europeana, która od 2008 r. udostępnia kopie cyfrowe obiektów dziedzictwa europejskiego z bibliotek, muzeów i archiwów. W projekcie uczestniczyły również archiwa narodowe państw europejskich i instytucje zarządzające tymi archiwami. Jego liderami były archiwa z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii i Szwecji.

Każdy z uczestniczących krajów przygotowuje dane w oparciu o międzynarodowe standardy ISAD (G), ISAAR, ISDIAH. Do scalenia danych z pomocy archiwalnych, z tak wielu krajów, zastosowano standard EAD, który jest przeznaczony do utrwalenia hierarchii i opisu zawartości pomocy archiwalnych z całego świata, a ponadto umożliwia ich prezentację poprzez Internet. W ciągu najbliższych dwóch lat do platformy przystąpi pięciu kolejnych uczestników. Obecnie portal umożliwia dostęp do zasobów archiwalnych 62 europejskich archiwów (także portali archiwalnych np. niemieckich) i ich zasobów obejmujących 14 501 301  jednostek archiwalnych, z których część dostępna jest w postaci 6 3781 468  zdigitalizowanych obiektów. Portal pozwala na kompleksowe, wielopoziomowe wyszukiwanie informacji we wszystkich udostępnionych zespołach 62 instytucji z 15 krajów europejskich. Różnorodność sposobów wyszukiwania obejmuje zarówno hasła tekstowe, jak również rodzaje dokumentów, czy zakresy chronologiczne - wszystko w różnych konfiguracjach. Daje wgląd w zasoby większości największych europejskich archiwów i ich pomocy archiwalnych, co jest szczególnie interesujące dla samych archiwistów. Zawiera również podstawowe informacje teleadresowe poszczególnych archiwów.
Podjęto już działania rozszerzające formułę projektu APEnet nazwanego APEX (Archives Portal Europe network of eXcellence ), w którym uczestniczy 28 krajów UE, a zasięg portalu obejmować będzie w miarę możliwości, wszystkie instytucje archiwalne. Prace nad rozszerzoną formułą APEenetu rozpoczną się w marcu tego roku.
To pierwszy portal stricte archiwalny na skalę europejską. Twórcy portalu są otwarci na uwagi i nowe propozycje, które można zgłaszać na załączonym do strony formularzu.
Warto odwiedzić to wirtualne europejskie archiwum,  nie tylko z zawodowego obowiązku.

 

The Archives Portal Europe

Patrz także Archnet o projekcie APEnet tekst Anny Laszuk


Jolanta Leśniewska
AP/O Kutno

Poprawiony (wtorek, 31 stycznia 2012 18:33)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology