Gabriel Widuch, Dokumentacja dowodów osobistych – wytwarzanie dokumentacji na poziomie urzędu w świetle przepisów dotyczących dowodów osobistych; problem porządkowania i systematyzacji kopert dowodowych osób zmarłych, powstałych do roku 2010 włącznie.

Zawarte poniżej propozycje dotyczące sposobu porządkowania i systematyzacji kopert dowodowych osób zmarłych oparto na analizie charakteryzowanej dokumentacji przechowywanej przez urzędy gmin (gmin miejskich i wiejskich) funkcjonujące na obszarze byłego województwa wałbrzyskiego (w szczególności akt zgromadzonych w: Urzędzie Miejskim w Świdnicy, Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Urzędzie Miasta w Kłodzku, Urzędzie Gminy w Dobromierzu). Zaprezentowana koncepcja została również poprzedzona analizą najnowszych wytycznych dotyczących kwalifikacji archiwalnej tego typu akt, jak i przepisów prawa odnoszących się do prowadzenia dowodów osobistych.
Ze względu na masowość przedmiotowej dokumentacji, jej ogólnopolski charakter zachodzi potrzeba wypracowania jednolitych zasad odnoszących się do porządkowania i systematyzacji kopert dowodowych. Wspomniane ustalenia winny również dotyczyć tematyki przynależności zespołowej dokumentacji, uwzględniając dotychczasowy sposób jej wytwarzania.
Tekst pdf

Poprawiony (poniedziałek, 09 stycznia 2012 18:54)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology