TUNEZJA: 6 edycja Narodowego Dnia Archiwów

Z okazji szóstej edycji Narodowego Dnia Archiwów w dniach 20- 21 lutego 2009r. w siedzinie Archiwum Narodowego w Tunisie odbyło się seminarium zatytułowane: "Archiwa, historia administracji i osób związanych z rządem w epoce współczesnej" (Les Archives, l’histoire de l’administration et le personnel de l’Etat durant la période moderne et contemporaine ).

Omówiono następujace zagadnienia:
1. Khair- Eddine- poprzez archiwalia Marsylskiego Towarzystwa Kredytowego
2. Zespół współczesnego trybunału apelacyjnego w Tunisie: źródła do historii administracji
3. Archiwa masonerii: nowe źródła do studiów nad osobami rządzącymi Tunezja pod protektoratem francuskim
4. Zarządzanie kadrami osobowymi rządowymi w czasie wojny w świetle zespołu akt rosyjskich
5. Oficjalne czasopisma jako źródło dla studiów nad historią osób związanych z rządem.
W seminarium współuczestniczył Fakultet Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Tunisie.

Więcej w języku francuskim i arabskim

 

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology