CZECHY: Seminarium o plakatach w archiwach

Okręgowe Archiwum Państwowe w Pradze (Státní oblastní archiv v Praze) oraz Stowarzyszenie Czeskich Archiwistów (Česká archivní společnost) zapraszają na seminarium pt. „Plakaty w czeskich archiwach i muzeach” (Plakáty v českých archivech a muzeích), które odbędzie się w czwartek, 10 grudnia 2009 r. w salach Archiwum narodowego w Pradze (Národní archiv v Praze), Archivní 4, Praha 4 – Chodovec, początek o godz. 9:00.
Zadaniem seminarium ma być przybliżenie problematyki plakatu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych. Tematem poszczególnych referatów będą z jednej strony dzieje plakatu, z drugiej zaś metody porządkowania zbiorów plakatów oraz ich digitalizacja.
Szczegółowy program seminarium dostępny w jezyku czeskim (PDF)

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Tagi:

Poprawiony (poniedziałek, 16 listopada 2009 18:46)

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology