Joanna Sieranc-Guzdek, Problem wartościowania dokumentacji w urzędach miast/gmin na przykładzie Kart Gospodarstw

Joanna Sieranc-Guzdek, Problem wartościowania dokumentacji w urzędach miast/gmin na przykładzie Kart Gospodarstw

Artykuł dotyczy przykładowego problemu wartościowania dokumentacji typowej wytwarzanej w urzędach miast/gmin. Podano przykłady różnej klasyfikacji i kwalifikacji Kart Gospodarstw w urzędach. Opisano zawartość Kart Gospodarstw wytworzonych od 1965 roku do współczesnych. Zaproponowano rozszerzenie hasła klasyfikacyjnego w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Kart Gospodarstw. Przedstawiono wartość historyczną Kart Gospodarstw wytworzonych przez Urząd Gminy Brzeźnica w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku.

Materiały dodatkowe - wzory druków: 1, 2, 3, 4.

Poprawiony (wtorek, 29 września 2009 17:07)

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology