CZECHY: Wystawa poświęcona 120-rocznicy czeskiego ruchu fotoamatorów

Czeskie Archiwum Narodowe oraz Pierwszy Czeski Klub Fotografów Amatorów „NEKÁZANKA” przygotowują wystawę pt. „120 lat pierwszego Klubu Fotoamatorów w Czechach”, pokazującą rozwój amatorskiej fotografii czeskiej od jej prapoczątków do dziś. Na wystawie prezentowane będą zarówno dokumenty pisemne jak i liczne fotografie.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi dnia 24 września 2009 r. o godz. 17:30 w westybulu Archiwum Narodowego w Pradze (Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec). Dla publiczności wystawa będzie czynna od 25 września do 14 listopada 2009 r. w godz. Od 13:00 do 18:00 (w poniedziałek i niedziele będzie nieczynna).

Więcej w języku czeskim

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 21 września 2009 12:51)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology