UKRAINA: nowe perspektywy współpracy z Międzynarodowym Sojuszem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa na Obszarach Objętych Konfliktem (ALIPH)

W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się drugie spotkanie internetowe Szefa Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolija Chromowa z kierownikami i koordynatorami projektów Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Ochrony Dziedzictwa na Obszarach Objętych KonfliktemALIPH (International alliance for the protection of heritage in conflictareas, z siedzibą w Genewie w Szwajcarii). Anatolij Chromow podziękował organizacji, która od pierwszych dni wojny oferowała pomoc ukraińskim archiwom - dziś otrzymało ją już 14 archiwów państwowych. Jak zauważyli przedstawiciele ALIPH, łączna kwota środków na zakup materiałów opakowaniowych, sprzętu do digitalizacji dokumentów, materiałów restauratorskich, remont pomieszczeń i planowaną rekonstrukcję archiwów oraz udzielenie innej pomocy, wynosi 526 000 dolarów amerykańskich, a to dopiero początek.

Uczestnicy konsultacji zgodzili się, że priorytetowymi obszarami współpracy Ukrdierżarchiwa (Укрдержархів) z ALIPH na rzecz ochrony narodowego zasobu archiwalnego Ukrainy i zapewnienia stabilnego funkcjonowania archiwów państwowych w warunkach wojny na dużą skalę pozostaną: realizacja wspólnych projektów z udziałem Międzynarodowej Rady Archiwów, zapewnienie pomocy darczyńców przez Międzynarodową Fundację na rzecz digitalizacji dokumentów archiwalnych, ich restauracja i porządkowanie, rekonstrukcja magazynów archiwalnych i innych pomieszczeń. Nowym pomysłem może być realizacja projektów edukacyjnych w formie webinarów dla ukraińskich archiwistów. ALIPH jest także gotowy rozważyć inne propozycje Ukrdierżarchiwa, gdyż sytuacja i potrzeby archiwów stale się zmieniają w związku z wojną.

Źródła:

gov.ua Нові перспективи співробітництва з Міжнародним фондом ALIPH

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O. Legnica

Poprawiony (piątek, 25 sierpnia 2023 07:57)

 


Międzynarodowy Tydzień
Archiwów
5 - 9 czerwca 2023

ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology