UKRAINA: Wystawa on-line z okazji Dnia Państwowości Ukraińskiej

Centralne Państwowe Archiwum Audiowizualne i Elektroniczne w Kijowie zaprasza na internetową wystawę pt. «Державність – це незламність» („Państwowość - to niezłomność”), na której prezentowane są dokumenty audiowizualne ze zbiorów Archiwum.
28 lipca 2023 r. to Dzień Państwowości Ukraińskiej. Historyczne kształtowanie się Ukrainy trwało wielu wieków. W tym czasie niejedno pokolenie Ukraińców musiało wielkim kosztem wywalczać dla przyszłych pokoleń prawo do wolnego i niezależnego życia. Nowa karta w rozwoju państwowości rozpoczęła się wraz z odzyskaniem przez Ukrainę niepodległości w 1991 r., powstaniem państwa ukraińskiego, postrzeganiem go jako niezależnego podmiotu wspólnoty europejskiej i skutecznego uczestnika postępu cywilizacyjnego. Dokumenty audiowizualne zarejestrowały historię procesów kształtowania się państwa na początku lat 90. XX w., które doprowadziły do powstania najnowszego państwa ukraińskiego.

Zdjęcia pierwszej części wystawy „Утверджуючи Незалежність” („Potwierdzanie Niepodległości”) ukazują masowe protesty, hasła i nastroje społeczne popierające istnienie niepodległego państwa ukraińskiego i wystąpienie Ukrainy z ZSRR, wydarzenia podczas uchwalania Deklaracji o suwerenności państwowej Ukrainy, studencką Rewolucję na Granicie (Революція награніті, 2-17.10.1990 r.), proklamację Aktu Niepodległości Ukrainy i przeprowadzenie ogólnoukraińskiego referendum 1 grudnia 1991 r.
Złożonego procesu narodzin najnowszego ukraińskiego państwa europejskiego dotyczą dokumenty drugiej części „На шляху до європейських цінностей” („W drodze do wartości europejskich”), zawierające informacje o wydarzeniach Pomarańczowej Rewolucji i Rewolucji Godności oraz czynach Bohaterów Niebiańskiej Sotni, którzy oddali swe żyje w obronie ideałów demokracji, w obronie praw i wolności Ukraińców. W części trzeciej „В бороть бізадержавність” („W walce o państwowość”)znajdują się zdjęcia z wydarzeń Operacji Antyterrorystycznej na Wschodzie Ukrainy (ATO), Operacji Zjednoczonych Sił (OOS), a także oporu narodu ukraińskiego od początku inwazji na dużą skalę wojsk rosyjskich na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Dokumenty świadczą o dążeniu narodu ukraińskiego do samostanowienia i gotowości do obrony własnej wolności i integralności państwa, demonstrując niezłomność i determinację, siłę i oddanie ojczyźnie. W ramach wystawy prezentowany jest m.in. fragment przemówienia Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podczas uroczystego posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy w dniu 28 lipca 2022 r. z okazji Dnia Państwowości Ukraińskiej.

gov.ua: Онлайн виставка до Дня Української Державності

Wystawa: Виставка архівних документів до Дня Державності України

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica O/Wrocław

Poprawiony (środa, 02 sierpnia 2023 09:03)

 


Międzynarodowy Tydzień
Archiwów
5 - 9 czerwca 2023

ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology