UKRAINA: Archiwum Państwowe Obwodu Iwano-Frankowskiego przeprowadzi digitalizację dokumentów o charakterze genealogicznym

Rozpoczęcie zakrojonej na szeroką skalę agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę nie przerwało pracy Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego i nie zakłóciło planów pracy - Archiwum nadal aktywnie działało i wypełniało się dokumentami Narodowego Zasobu Archiwalnego.

Digitalizacja dokumentów pozostaje jednym z kluczowych działań obwodowych archiwów państwowych Ukrainy. W związku z tym, 6 lipca 2023 r. w siedzibie Archiwów Państwowych Ukrainy, z udziałem Szefa Archiwów Państwowych Ukrainy Anatolija Chromowa, oficjalnego przedstawiciela organizacji FamilySearch na Ukrainie Ołeksandra Siczkarenki oraz Zastępcy Dyrektora - Naczelnika Oddziału Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego Lubomira Charuka, podpisano umowę o współpracy Archiwum Państwowego Obwodu Iwano-Frankowskiego z FamilySearch International (USA). W ramach porozumienia zostanie zrealizowany ważny projekt digitalizacji zbioru ksiąg metrykalnych z cerkwi, kościołów i synagog z terenu dawnego województwa stanisławowskiego, aktów stanu cywilnego, dokumentów sądowych i innych.

FamilySearch to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest pomaganie ludziom w badaniu historii ich rodzin. Każdy, kto interesuje się historią swojej rodziny, chce stworzyć swoje drzewo genealogiczne i sukcesywnie je uzupełniać, może wejść do bezpłatnego systemu największego na świecie internetowego zasobu historii rodzinnej: https://www.familysearch.org/uk/ .Źródło:

Державний архів Івано-Франківської області оцифровуватиме документи генеалогічного характеру

oprac.

Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O. Legnica

Poprawiony (czwartek, 13 lipca 2023 19:45)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology