UKRAINA: Szwecja przekazała ukraińskim archiwom uwierzytelniony odpis Konstytucji Filipa Orlika

Dyrektor Generalna Archiwów Narodowych Szwecji Karin Åström Iko przekazała szefowi ukraińskich Archiwów Państwowych Anatolijowi Chromowowi poświadczoną kopię łacińskiej wersji językowej Konstytucji Filipa Orlika (Orłyka; ukr. Пилипа Орлика), której łaciński oryginał jest przechowywany w Archiwum Narodowym Szwecji w Sztokholmie w kolekcji „Cosacica” (natomiast oryginał ukraińskiego tekstu Konstytucji znajduje się w posiadaniu archiwów państwowych Rosji). Uznawana za pierwszą ukraińską konstytucję, została napisana przez hetmana ukraińskiego Filipa Orlika, starszyznę kozacką i kozaków armii zaporoskiej 5 kwietnia 1710 r. w mieście Bender (Tighina) w Księstwie Mołdawskim.

Jej pełny oryginalny tytuł brzmi „Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo Collecta”, czyli „Zatwierdzone warunki traktatu między hetmanem a armią zaporoską, zebrane w zwięzłym przeglądzie”.
Szwedzki dar zostanie dołączony jako duplikat do „Zbioru kserokopii z zasobu Archiwum Narodowego Szwecji dotyczących historii Ukrainy, 1654-1747”, przechowywanego w zasobie Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego w Kijowie.

Źródło:

Державна архівна служба України (Укрдержархів):Швеція передала українським архівам засвідчену копію конституції Пилипа Орлика

oprac.Edyta Łaborewicz
A.P. we Wrocławiu O. w Legnicy

Poprawiony (wtorek, 13 czerwca 2023 19:21)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology