MRA: Wspólny apel Międzynarodowej Rady Archiwów i Stowarzyszenia Archiwów Latynoamerykańskich

W ciągu 2022 r. Ameryka Południowa stała się miejscem poważnych rozruchów społecznych związanych.  Istotny wpływ na rosnące zainteresowanie coraz większych grup społeczeństw  w poszczególnych państwach Ameryki łacińskiej zwrotem na lewo, w kierunku zwiększenia interwencjonizmu państwowego oraz szerszej pomocy dla słabszych grup społecznych, wynikały z pogarszającej się od dwóch dekad sytuacji  gospodarczej w całej Ameryce Południowej.  Zwrot polityczny na lewo wywoływał ostrą reakcję prawicowych części społeczeństw. W efekcie rośnie napięcie w regionie.
W Chile do 2019 r. rządzi Albert Ángelo Fernández (postperonista), a ponad 40% ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Nie mogąc porozumieć się z Międzynarodowym Funduszem Walutowych skierował polityczny kurs Argentyny ku nieformalnej grupie państw określanej jako BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA). Ze względu na siłę gospodarczą główną  rolę odgrywają w niej Chiny.
W kilku krajach w wyniku wyborów doszli do władzy lewicowi politycy. Taka sytuacja miała miejsce w Chile, Kolumbii, a najbardziej rozpoznawalna zmiana zaszła w Brazylii gdzie do władzy doszedł  Luiz Inácio Lula da Silva, pełniący tę funkcję po raz drugi (wcześniej w latach 2003 - 2010). Ten lewicowy działacz związkowy pokonał związanego z prawicą urzędującego prezydenta Jaira Messiasa Bolsonaro.

W Peru, prezydent Pedro Castillo lewicowy prezydent, narastające niezadowolenie społeczne,  wywołany podobnymi czynnikami jak w innych krajach Ameryki Południowej, zdecydował się na zamach stanu i zupełne odejście od demokracji przy pomocy poparcia wojska i policji. 7 grudnia 2022 r. , na kilka godzin przed głosowaniem w Kongresie Peru nad jego impeachmentem, zawiesił prawa obywatelskie, rozwiązał Kongres i powołał rząd stanu wyjątkowego. Niezwykle silna reakcja społeczna spowodowało fiasko prezydenckiego plany, aresztowanie Castilla i jeszcze tego samego dnia złożenie do z urzędu.  W stolicy Brazylii 7 stycznia 2023 doszło do szturmu  szturm prawicowych zwolenników  prezydenta Bolsonaro  na najważniejsze państwowe  obiekty rządowe. Przez kilka godzin zwolennicy byłego już prezydenta Jaira Bolsonaro niszczyli i plądrowali Kongres Narodowy, Sąd Najwyższy oraz Pałac Prezydencki. Żandarmeria wojskowa zatrzymała następnego dnia rano ponad 1200 radykalnych uczestników zamieszek. Sytuacja przypominała atak zwolenników prezydenta USA Trumpa na Capitol.We wszystkich przypadkach buntom społecznym towarzyszyło niszczenie instytucji wytwarzających  istotne materiały archiwalne i je same. Przyjęta wspólna deklaracja MRA i ALA ma na celu zwrócenie uwagi na problem niszczenia informacji i archiwaliów, ochronę wrażliwych danych oraz zachowanie świadectw zdarzeń niezależnie od stron sporu. W związku z powyższym przygotowano trzy punktowy apel aby:

1. Rozpoznawać i doceniać rolę i wpływ na społeczeństwo  wszelkiego rodzaju akt i dokumentów.

2. Wdrożyć pilne środki w celu zabezpieczenia i ochrony informacji poufnych w aktach, niezależnie od ich formy i nośnika.

3. Zaapelować do urzędników publicznych aby podejmowali  skoordynowanych wysiłki i działania, a do ogółu społeczeństwa aby przyłączyło się do nich celem ochrony archiwów z różnych frontów konfliktów.

Źródło:

ICA: Déclaration de principes du Conseil International des Archives (ICA) et de l'Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA)

ALA: Pronunciamiento del Consejo Internacional de Archivos (ICA) y de la Asociación Latinoamericana de Archivos ante la destrucción y riesgos de los Archivos en medio de las protestas sociales en Latinoamérica

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (niedziela, 26 marca 2023 20:24)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology