UKRAINA: Archiwa ukraińskie otrzymały pomoc z Niemiec

Państwowa służba archiwalna Ukrainy kontynuuje systematyczną współpracę z partnerami zagranicznymi, mającą na celu wspieranie archiwów Ukrainy oraz pomoc w zachowaniu narodowego dziedzictwa archiwalnego, zagrożonego zniszczeniem w wyniku zmasowanej agresji rosyjskiej.
20 stycznia 2023 r. dotarła do Kijowa pomoc z Niemiec, w postaci 20 specjalnych certyfikowanych szaf ognioodpornych z wielogodzinną ochroną przeciwpożarową. To efekt współpracy Ukrdzierżawu (Укрдержархів)z Federalną Administracją Kultury i Mediów (Bundesregierung für Kunst und Medien), Niemieckim Centrum Pomocy Instytucjom Artystycznym Ukrainy (Ukraine Art Aid Center), Archiwum Federalnym Niemiec w Koblencji (Bundesarchiv in Koblenz), Państwowym Archiwum Bawarii (BayerischesHauptstaatsarchiv), Federalnym Instytutem Historii i Kultury Niemców w Europie Wschodniej (Bundesinstitutfür Kultur undGeschichte im östlichen Europa) oraz Towarzystwem Niemiecko-Ukraińskim.

Strona ukraińska złożyła serdeczne podziękowania niemieckim partnerom i wszystkim, którzy brali udział w zapewnieniu transportu sprzętu, który jest dziś niezwykle potrzebny ukraińskim archiwom.Dostarczone szafy są odporne na wysokie temperatury iw ekstremalnych warunkach chronią dokumenty przez ponad dwie godziny. Zostaną przydzielone m.in. do Centralnego Archiwum Państwowego Wyższych Władz i Administracji Ukrainy, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy w Kijowie, Centralnego Archiwum Państwowego-Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy, Centralnego Państwowego Archiwum Audiowizualnego i Elektronicznego, Centralnego Państwowego Archiwum Naukowo-Technicznego i do Archiwów Państwowych ObwodówMikołajowskiego i Chersońskiego.

Więcej:
Українські архіви отримали допомогу від партнерів з Німеччини

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

Poprawiony (poniedziałek, 30 stycznia 2023 15:47)

 


Międzynarodowy Tydzień
Archiwów
5 - 9 czerwca 2023

ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology