NIEMCY: Familijny korowód z Birkenfeld

Wszystko zaczęło się od prostego pytania, na które wcale nie było łatwo odpowiedzieć: Jak nazywali się pradziadkowie dziadka z Birkenfeld? Na tym zwykle kończyła się wiedza w obrębie omawianej rodziny, a rozpoczęły się kwerendy w Archiwum Powiatu Enz (Kreisarchiv des Enzkreises) w landzie Badenii i Wirtembergii.
W międzyczasie wyłoniło się z tego znacznie więcej niż prywatne drzewo genealogiczne. Carolin Becker, redaktorka, a obecnie entuzjastyczna badaczka rodzin, odnotowała wszystkie chrzty, śluby i zgony zawarte w księgach Wspólnoty Kościoła Ewangelickiego w Birkenfeld od 1636 r. do początku ograniczenia ochrony danych około 1900 r. Rezultatem jest książka zatytułowana „Rodziny w Birkenfeld – od XVII do XIX wieku”, która została właśnie opublikowana przez wydawnictwo Cardamina, specjalizujące się w materiałach historycznych. Książka stanowi 15 tom  serii publikacji Archiwum Powiatu wEnz  siedzib w Portzheim.

Na 360 stronach można znaleźć informacje o ponad 11 500 osobach. Osobiste losy często przeplatają się z nagimi liczbami, które świadczą o śmiertelności dzieci, skutkach wojny, chorobach zakaźnych, ale także o sile i żywotności lokalnego społeczeństwa. Powiązania między wieloma istniejącymi od dawna rodzinami stają się jasne, a każdy, kto ma korzenie w Birkenfeld, może wykorzystać tę książkę do stworzenia własnego drzewa genealogicznego.
Wszystko to było możliwe dzięki temu, że przez wieki pastorzy, czasem czytelnym pismem, czasem bazgrołami  trudnymi do rozszyfrowania, prowadzili skrupulatnie zapisy dotyczące swojego „ludu”. Najstarsza karta księgi chrztów wskazuje, że już w 1638 roku we wsi mieszkały stare rodziny Birkenfeldów, Höll i Wessinger, Bechtold i Roth. Nowe rodziny osidlały się, inne zanikały. Dzięki wpisom w księgach kościelnych rodziny te nie popadną w zapomnienie, a chętni mogą teraz w łatwo dostępny sposób prześledzić ich dzieje.
Archiwum Powiatu Enzistnieje od 1990 roku i tworzy biuro w Departamencie Finansów i Usług. Przechowuje głównie dokumenty powiatu i jego poprzednikówod 1945 roku, ale niektóre dokumenty sięgają XVII wieku.
Do głównych zadań archiwum powiatowego należy: dostarczanie materiałów do badań naukowych oraz prac związanych z historią regionalną i lokalną;pomoc miastom i gminom należącym do powiatu w wartościowaniu dokumentacji i archiwizacji;zabezpieczenie prawne powiatuoraz zapewnienie oferty kulturalnej powiatu poprzez własne działania i publikacje.

Więcej: Neu in der Schriftenreihe des Kreisarchivs: Das Ortsfamilienbuch Birkenfeld


oprac. Jolanta Leśniewska
AP Płosk O/Kutno

Poprawiony (czwartek, 29 grudnia 2022 19:36)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology