Podstawy prawne archiwistyki

Ewa Perłakowska, Podstawy prawne archiwistyki
(A.P. Kraków)
Najnowsze zestawienie obowiązującego prawa archiwalnego, łącznie z  jeszcze nieobowiązującymi przepisami.
1.Prawo archiwalne stan na grudzień 2006 (najnowsze!)
2.Prawo archiwalne stan na wrzesień 2006

Poprawiony (czwartek, 18 czerwca 2009 22:36)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology