Środki ewidencyjne

I. Inwentarz książkowy: jest najbardziej całościowym środkiem ewidencyjnym zespołu archiwalnego.

Metodyka: 1. Wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 19 marca 1960r. w sprawie sporządzania inwentarzy książkowych dla zespołow (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych. Wprowadzony zarządzeniem nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 19 marca 1960r.

2. Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwoych z 30 lipca 1960 r. dotyczące wyjaśnień do zarządzenia nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwoych z 19 marca 1960r. w sprawie inwentarzy książkowych dla zespołów (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych.

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology