Środki ewidencyjne

I. Inwentarz książkowy: jest najbardziej całościowym środkiem ewidencyjnym zespołu archiwalnego.

Metodyka: 1. Wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 19 marca 1960r. w sprawie sporządzania inwentarzy książkowych dla zespołow (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych. Wprowadzony zarządzeniem nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 19 marca 1960r.

2. Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwoych z 30 lipca 1960 r. dotyczące wyjaśnień do zarządzenia nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwoych z 19 marca 1960r. w sprawie inwentarzy książkowych dla zespołów (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych.

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology