Załatwianie spraw w archiwach państwowych

z BIP NDAP

 

Informacje publikowane w tym dziale wykorzystują dane publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwoych. Wszystkoch zainteresowanych funkcjonowaniem NDAP zachęcamy do korzystania z jego zawartości.

1. Listy polecające (dla zainteresowanych uzyskaniem listu polecającego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych do badań w archiwach zagranicznych)

2. Zaświadczenie na wywóz archiwaliów za granicę (dla zainteresowanych wywozem archiwaliów za granicę, a co za tym idzie uzyskaniem zaświadczenia, że wywożony materiał nie wchodzi do narodowego zasobu archiwalnego)

3. Zezwolenie na czasowy wywóz archiwaliów za granicę (dala zainteresowanych czasowym wywozem archiwaliów za granicę w celach wystawienniczych)

 
9 czerwca 2017

International Archives Day
Friday 9 June 2018


Materiały MRA
do pobrania

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia

Wprowadzenie do archiwistyki
stron WWW (warsztat)


organizator Laboratorium
Cyfrowe Humanistyki UW

Warszawa 20 czerwca 2018
zapraszamy!
więcej
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology