FRANCJA: Baza danych ulic miasta Lyon

Archiwum Miejskie w Lyonie (Archives Municipales Lyon- AML) opracowało informatyczną bazę danych pozwalającą na śledzenie historii miejskich szlaków komunikacyjnych w czasie.  Baza zawiera 4171 nazw ulic, placów, nadbrzeży, alejek i ścieżek miasta ukazując zmiany ich nazw i przebiegów. Ponadto znajdują się tam informacje o platformach, mostach, ślepych uliczkach oraz połączeniach pomiędzy placami.  Baza jest na bieżąco aktualizowana w miarę realizacji nowych szlaków komunikacyjnych.  Nazwy uporządkowane są alfabetycznie i pozwalają na odkrywanie ich pochodzenia czy ewolucji. Przykładem może być główna ulica miasta ul. Republiki - Rue de la Republique, która  powstała w 1858 r., w czasach II Cesarstwa, na gruzach starych uliczek, jako ul. Imperialna (Rue Imperial).
Wyszukiwarka zawiera następujące elementy: lokalizacja ulicy, aktualna nazwa, stare nazwy i ich pochodzenie, ewolucja w czasie ulicy, a w tym jej numeracja układ i granice), spis mieszkańców, status ulicy (prywatny lub publiczny).
Omawiany projekt AML ma swoją długa historię. Początek dały mu, publikowane Biuletynie Miasta Lyon pomiędzy 1978 a 1988 r., kartoteki spisów ulic (w porządku alfabetycznym) z podaniem ich pochodzenia i chronologii (jeśli była znana).

W 1990 r. archiwiści Maurice Vanario et Henri Hours wydali książkę "Ulice Lyonu poprzez wieki (XIV-XX w.) (Les rues de Lyon à travers les siècles (XIVe au XXe) zawierającą 3500 pozycji spisu, wznowioną ponownie w 2002 r. W 2008 r. rozpoczęto prace nad cyfryzacją planów dzielnic i ulic i potrzebną do tego celu konkordancją pomiędzy dawnymi a współczesnymi systematykami budowlanymi ( trakcie prac poszerzono prace dokumentacyjne o pocztówki, plakaty, ale także spisy podatkowe itp. W 2020 r. dokonano niezwykle ważnej pracy ewidencyjnej porządkując i  tworząc jednolitą systematykę dla dokumentacji budowlanej (pozwoleń na budowę) z lat 1791 - 1899. Te ostatnie prace pozwoliły na powiązanie wszystkich historycznych danych w spis. Dokonano tego w latach 2020 - 2021 za sprawą  Ivana Briela i Francka Sarrazina pod kierunkiem  Anne Marie Delattre.
Portal z bazą danych zawiera także wiele pomocy naukowych.
Cały projekt dostępny jest także w postaci  xlsx i pdf, spełniając tym samym wymagania powtórnego wykorzystania dokumentacji.

Baza danych: Cartes et plans (vers 1550-1985)


Więcej: Les Archives de Lyon se lancent dans l'open data

Informacje o projekcie: De quoi parle-t-on ?


oprac. Adam Baniecki
AP Wrocłąw O/Bolesławiec

Poprawiony (niedziela, 08 sierpnia 2021 18:52)

 


Międzynarodowy Tydzień
Archiwów
5 - 9 czerwca 2023

ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology