Elementy wstępu do inwantarza archiwalnego

1.  BUDOWA WSTĘPU DO INWENTARZA WG KAZIMIERZA KONARSKIEGO (skrót)
Wobec faktu, że w polskiej archwistyce nadal obowiązuje budowa wstępu do inwentarza wg Kazimierza Konarskiego, która wydana była, jedyny raz, przed ponad półwiekiem i dostęp do jej tekstu może być dziś utrudniony zamieszczamy jego podstawowe elementy.
Na podstawie: Kazimierz Konarski, Wstęp inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, Archeion XXI, 1952, s 192- 202.

Poprawiony (środa, 12 sierpnia 2009 10:03)

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology