MRA: Blog Międzynarodowej Rady Archiwów

Dnia 3 czerwca 2019 r., w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów,  Międzynarodowa Rada Archiwów  uruchomiła blog poświęcony archiwistyce.
Celem jest aktywizacja środowiska archiwistów przy wykorzystaniu współczesnych technologii informatycznych.
Blog składa się z trzech części:

1. Espace d’informations - obszar informacji zawierający artykuły (https://blog-ica.org)
2. Espace de partages - przestrzeń udostępniona, pozwalająca na wzajemną wymianę informacji na temat wizji archiwów i zawodu archiwisty we współczesnym świecie (https://blog-ica.org/about-us/).
3. Espace d’opinions - przestrzeń opinii, tu MRA apeluje do środowiska archiwistów o przesyłanie artykułów w języku francuskim lub angielskim, na temat wizji archiwów i zawodu archiwisty w XXI w. Teksty będą opublikowane. Teksty powinny być przesyłane na adres: blog@ica

Blog prowadzony jest w językach angielskim i francuskim. Teksty są tłumaczone i ukazują się równocześnie w obu językach. Przyjęto porządek chronologiczny ukazujących się informacji w układzie miesięcznym, co oznacza, że zapisy archiwalne mamy z czerwca (4 w obu językach) i trwającego obecnie lipca (46). Teksty są tagowane tematycznie także w obu językach.
W momencie sporządzania niniejszej notatki wyróżnionych było 30 tagów tematycznych, w tym takie jak: standardy (normy), Uniwersalna Deklaracja o Archiwach, prawa człowieka, sztuczna inteligencja, archiwa cyfrowe, digitalizacja, a także obszary geograficzne: Adelajda, Jamajka, Abou Dhabi, czy instytucjonalne: UNESCO. Pewną grupę tagów tworzą te związane z katastrofami naturalnymi.
To dopiero początek, a już ukazują się informacje, których nie znajdzie się w wydawnictwach "oficjalnych", jak na przykład problem etnicznego składu Komitetu Wykonawczego i Komisji Programowej (PCOM) MRA (por. tekst Jamesa Lowery, Designing for Decolonisation: Equitable and Representative Professional Networks /Concevoir la décolonisation pour des réseaux professionnels équitables et représentatifs). Czas pokaże w jakim kierunku rozwinie się ta nowa forma komunikacji środowiska archiwistów, a mam nadzieję, że  okaże się źródłem informacji istotnych.
Blog MRA: https://blog-ica.org/

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (poniedziałek, 15 lipca 2019 20:27)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology