NIEMCY: Debiut online brandebuskich zasobów archiwalnych – stąd do wieczności

Brandenburgischen Landeshauptarchivs (BLHA) w Poczdamie ma w tym roku kilka powodów do uznania 2019 roku za bardzo udany. W 70 rocznicę powstania BLHA, powalanego do życia  21 czerwca 1949, miała miejsce pierwsza odsłona online zasobów archiwalnych. Pierwsze zdigitalizowane 1788 jednosteki, czyli ok. pół miliona skanów dostępne są szerokiemu gronu odbiorców w archiwalnej bazie danych http://recherche.im.blha.de/archivplansuche.aspx?ID=18010 . W trakcie mających miejsce 20.06.2019 roku rocznicowych obchodów minister ds nauki, badań naukowych i kultury Landu Brabdeburgia  Dr. Martina Münch, określiła archiwum jako najważniejsze źródło zrozumienia przeszłości i terażniejszości. „Jestem szczególnie usatysfakcjonowana faktem, że archiwum landu  siedem dekad po jego powołaniu - udostępniło do publicznego użytku dokumenty archiwalne z możliwością zaawansowanego wyszukiwania informacji.Jest to wazny kamień milowy na drodze cyfryzacji i rozwoju nowego, irtualnego dostępu do globalnej wiedzy” -  podkreśliła minister w swoim wystąpieniu inauguracyjnym.
Te 1788 jednostek pochodzi z zespołu Rep. 2A Regierung Potsdam – Abteilung I Präsidialabteilung – Hochbauangelegenheiten z lat 1767  1945. Zespół zawiera obszerne materiały źródłowe do badań nad architekturą oraz budowlami zabytkowymi Bradndenburgii z zakresu techniki budowlanej, architekrury i sztuki. Dotyczą one zasadniczo budynków państwowych ale także pałaców i zespołów parkowych Bełlina i Poczdamu, kościołów i klasztorów, murów miejskich i innych budowli historycznych.
O wyborze zespołu zdecydował fakt jego dużego znaczenia poznawczego dla historii Brandenburgii, bardzo dobry stan zachowania a także duże zainteresowanie badaczy.
Opublikowane online dokuemnty stanowią część projektu finansowanego przez DFG Deutschen Forschungsgemeinschaft Niemieckiego Towarzystwa Badań Naukowych, znanego z wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania zasobów archwalnych. Obecna odsłona online jest tylko niewieką przygrywką do planowanych kolejnych dzialań.
Do 2020 roku przy finansowym wsparciu DFG opublikowane zostaną kolejne dokumenty 10 tys, jednostek archiwalnych i ok 5 i pół  miliona skanów, głównie plików graficznych dotyczących osadnictwa, spraw mieszkaniowych, spraw miejskich, policyjnych i politycznych.
Ile to kosztuje ? Ze strony DFG wkład stanowi 230 tys. Euro, a BLHA wnosi w projekt 137 tys. Euro przekazanych przez władze landu Brandenburgia. Realizacja tego projektu, to nie tylko kolejne dorzucanie skanów z kolejnych zespolów. W ramach projektu DFG skany te zostaną przelożone na czarno białe mikrofilny a następnie zabezpieczone w „Superarchiv der deutschen Geschichte und Kultur“ der Bundesrepublik Deutschland w szczególnym miejscu, dawnej kopalni srebra i rudy Barbarastollen koło  Freiburg Bryzgowijskiego. Jest to centralne miejsce w Niemczech Zentrale Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland zabezpieczające na mikrofilmach zasoby archiwalne o szczegolnym znaczeniu historycznym dla kultury niemieckiej. Barbarasstollen od 1978 roku znajduje się na liście UNESCO obietków szczególnego znaczenia i ochronz potrójne oznaczenie. Od tego roku rownież zbiory Brandeburskiego archiwum spoczną w tym zaszczytnym miejscu – trudno wzobrazić sobie większe wyróżnienie w 70 rocznicę jego powstania.

Brandenburgischen Landeshauptarchivs (BLHA)

Online Recherche mit scopeQuery

Jolanta Leśniewska
AP Plock/O Kutno

Poprawiony (wtorek, 02 lipca 2019 19:38)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology