BIAŁORUŚ: wystawa - materiały archiwalne rodziny Stanisława Moniuszki

Na stronie internetowej Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku można obejrzeć bardzo ciekawą wirtualną wystawę archiwaliów związanych ze Stanisławem Moniuszko (w pisowni białoruskiej: Станіслаў Манюшка). Okazją do ich zaprezentowania jest oczywiście przypadająca na 2019 rok dwusetna rocznica urodzin wielkiego, jak napisano, „białoruskiego i polskiego kompozytora”. Moniuszkowie herbu Krzywda, z których wywodził się twórca nazywany „ojcem polskiej opery narodowej”, posiadali majątek na terytorium obecnej Republiki Białorusi, a sam Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 r. w okolicach Mińska, we wsi Ubiel.

Cyfrowe kopie dokumentów składających się na wystawę wykonano z akt pochodzących z zasobu Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku, z zespołu nr 319: „Минское губернское дворянское депутатское собрание, город Минск Минского уезда Минской губернии, 1503-1920”.
Na wystawie prezentowane jest 98 eksponatów – w większości rękopisów, wiele w języku polskim – z lat 1802-1915, na przykład, liczące ponad 160 skanów, akta sprawy udowodnienia szlacheckiego pochodzenia Moniuszków („Справа аб дваранскім паходжанні рода Манюшка”), czy dwa drzewa genealogiczne rodu.


Więcej: Манюшкі герба «Крыўда»: дакументы па гісторыі роду з фонда «Мінскі губернскі дваранскі дэпутацкі сход»

Zespół 319

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

Poprawiony (czwartek, 23 maja 2019 19:20)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology