CZECHY: Dyrektor Archiwum Narodowego w Pradze uhonorowana austriackim medalem państwowym

W środę 16 stycznia 2019 roku, w rezydencji austriackiego ambasadora w Republice Czeskiej, odbyło się uroczyste wręczenie austriackiego Krzyża Honorowego Nauki i Sztuki Pierwszej Klasy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse) dyrektorowi Archiwum Narodowego w Pradze PhDr. Evie Drašarovej CSc. To wysokie odznaczenie państwowe, przyznane zostało przez prezydenta Austrii na wniosek rządu federalnego. Aktu wręczenia dokonał osobiście jego ekscelencja Alexander Grubmayr, LL.M. Przypomniał on zasługi, jakie Dr. Drašarová osiągnęła w rozwoju stosunków czesko-austriackich w dziedzinie archiwalnej. W szczególności podkreślił pomyślne przekazanie do Wiednia dokumentacji dawnych austriackich i austro-węgierskich ministerstw z okresu sprzed 1918 r., należących pierwotnie do zasobu austriackich archiwów państwowych.
Serdecznie gratulujemy!

Odznaczona PhDr. Eva Drašarová, CSc., urodziła się w 1959 roku. W 1982 roku ukończyła studia historyczne na Katedrze Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1993 roku na tejże uczelni obroniła doktorat i otrzymała tytuł Kandydata Nauk Historycznych. W latach 1982-1995 pracowała w Centralnym Archiwum Czechosłowackiej Akademii Nauk. W 1996 roku zatrudniła się w Archiwum Narodowym w Pradze, gdzie pełniła kolejno funkcje kierownika dwóch oddziałów, a w 2000 roku została dyrektorem tego centralnego archiwum Czech.

Więcej:

Ředitelka Národního archivu laureátkou rakouského státního vyznamenání

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Oddział w Jeleniej Górze

Poprawiony (sobota, 23 lutego 2019 09:08)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology