SŁOWACJA: Konferencja z okazji 80. urodzin archiwisty Józefa Klački

Słowackie Stowarzyszenie Archiwalne zorganizowało w dniach 14-15 listopada 2018 r. w auli Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, konferencję naukową poświęconą swojemu członkowi – archiwiście PhDr. Jozefovi Klačkovi, z okazji jego 80. urodzin, pod hasłem „Królestwo jednego języka i moralności jest biedne i słabe - Wkład członków nie-słowackich grup etnicznych i narodowościowych w rozwój Słowacji”.
Konferencja poświęcona była archiwiście i historykowi PhDr. Josefowi Klački, byłemu dyrektorowi i długoletniemu pracownikowi Centralnego Archiwum Słowackiej Akademii Nauk (Ústredni archív SAV), który był przedstawicielem chorwackiej mniejszości na Słowacji i znacząco przyczynił się do poznania i badań nad zagadnieniami historycznymi dotyczącymi Chorwatów i ich osiedlenia się w zachodniej Słowacji. Tuż przed końcem studiów historycznych ze specjalnością archiwalną na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie w 1960 roku, rozpoczął on – od 1 czerwca 1959 roku – pracę w Archiwum Państwowym w Bratysławie jako zastępca dyrektora, pozostając na tym stanowisku do 1 kwietnia 1969 roku, kiedy to jego życie zawodowe połączyło się z Centralnym Archiwum Słowackiej Akademii Nauk. Pełnił w nim funkcję dyrektora w latach 1978-1999.


Jako członek Archiwalnej Rady Naukowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych miał swój udział tworzeniu ustawy archiwalnej. W swojej karierze pełnił funkcję członka Rady i Komitetu Naukowego SAV, również członka Słowackiej Rady Rządowej do spraw Mniejszości. Za swoją pracę i dokonania otrzymał Krzyża za Zasługi i Rozwój Archiwistyki Słowackiej, medal pamiątkowy Macieja Beli, nadany przez Słowacką Akademię Nauk, która nadało mu również, z okazji jego 50. i 60. urodzin, swoje medale pamiątkowe, zaś od Polskiej Akademii Nauk otrzymał Medal Stanisława Staszica.
W konferencji, weźzięło udział wielu wybitnych archiwistów i historyków z najważniejszych słowackich instytucji naukowych i badawczych, jak również badacze z Austrii, Ukrainy i Węgier.

Więcej: Program (PDF)

Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé

Slovenská historická spoločnosť pri SAV

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze

Słowacja. Konferencja z okazji 80. urodzin archiwisty Józefa Klački


Słowackie Stowarzyszenie Archiwalne zorganizowało w dniach 14-15 listopada 2018 r. w auli Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, konferencję naukową poświęconą swojemu członkowi – archiwiście PhDr. Jozefovi Klačkovi, z okazji jego 80. urodzin, pod hasłem „Królestwo jednego języka i moralności jest biedne i słabe - Wkład członków nie-słowackich grup etnicznych i narodowościowych w rozwój Słowacji”.

Konferencja poświęcona była archiwiście i historykowi PhDr. Josefowi Klački, byłemu dyrektorowi i długoletniemu pracownikowi Centralnego Archiwum Słowackiej Akademii Nauk (Ústredni archív SAV), który był przedstawicielem chorwackiej mniejszości na Słowacji i znacząco przyczynił się do poznania i badań nad zagadnieniami historycznymi dotyczącymi Chorwatów i ich osiedlenia się w zachodniej Słowacji. Tuż przed końcem studiów historycznych ze specjalnością archiwalną na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie w 1960 roku, rozpoczął on – od 1 czerwca 1959 roku – pracę w Archiwum Państwowym w Bratysławie jako zastępca dyrektora, pozostając na tym stanowisku do 1 kwietnia 1969 roku, kiedy to jego życie zawodowe połączyło się z Centralnym Archiwum Słowackiej Akademii Nauk. Pełnił w nim funkcję dyrektora w latach 1978-1999. Jako członek Archiwalnej Rady Naukowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych miał swój udział tworzeniu ustawy archiwalnej. W swojej karierze pełnił funkcję członka Rady i Komitetu Naukowego SAV, również członka Słowackiej Rady Rządowej do spraw Mniejszości. Za swoją pracę i dokonania otrzymał Krzyża za Zasługi i Rozwój Archiwistyki Słowackiej, medal pamiątkowy Macieja Beli, nadany przez Słowacką Akademię Nauk, która nadało mu również, z okazji jego 50. i 60. urodzin, swoje medale pamiątkowe, zaś od Polskiej Akademii Nauk otrzymał Medal Stanisława Staszica.

W konferencji, weźzięło udział wielu wybitnych archiwistów i historyków z najważniejszych słowackich instytucji naukowych i badawczych, jak również badacze z Austrii, Ukrainy i Węgier.

 

Oprac. Ivo Łaborewicz

AP Wrocław Oddział w Jeleniej Górze

Poprawiony (sobota, 01 grudnia 2018 12:51)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology