Szwajcaria: Archiwum Federalne online - zawsze i wszędzie

 Do 2021 roku Szwajcarskie Archiwum Federalne w Bernie będzie dostępne dla użytkowników wyłącznie w formie online.Cóż to w praktyce oznacza? Czy z archiwum zniknie czytelnia akt, do której pryzchodzą żywi ludzie. Wyglada na to, że taka jest wlaśnie przyszłość kreowana w szwajcarskim Archiwum Federalnym. Cel, jaki przez te dzialania ma zostać osiagniety, to w przypadku użytkowników indywidualnych udostępnienie zaawansowanych opcji wyszukiwania funkcjonujacych na urządzeniach mobilnych, a w przypadku administracji  usprawnienie w zarządzaniu i łatwiejszy dostęp do własnych zasobów przekazanych do archiwum. W niedalekiej  już przyszłości użytkownik będzie mógł korzystać ze wszystkich usług, do jakich zobowiązane jest prawnie archiwum federalne, niezależnie od lokalizacji i czasu tj. uzyskania informacji, przeprowadzenia badań i kwerend, przeglądu dokumentów, realizacji  zamówienień na digitalizację oraz innych, bez względu na to, czy dokumenty są  dostępne w archiwum w formie analogowej, czy cyfrowej Wizyta w czytelni nie będzie więc konieczna w perspektywie średnioterminowej.

Dostęp online do archiwów federalnych będzie realizowany poprzez dwa projekty: jeden na budowę portalu internetowego, drugi na infrastrukturę digitalizacyjną. Do końca 2018 r. zakończone zostaną prace projektowe. W 2019 roku, najpierw pilatażowo zostanie uruchomiona usługa online dla użytkowników indywidualnych, a następnie do końca roku dla wszystkich użytkowników. Całość prac zakończona zostanie w 2021 roku. Wszystko zostało zaplanowane ze szwajcarską dokładnością, policzone i przemyślane co do kosztów i poźniejszych korzyści. Projekt jest więc skazany na sukces.
Szwajcarskie Archiwum Federalne w Bernie przechowuje dokumenty organów politycznych państwa i administracji federalnej od 1798 roku. Zasób podzielony jest na osiem głównych działów w zależności od chronologii i rodzajów dokumentacji. W przeważającej części jest to dokumentacja analogowa aktowa, ale także fotograficzna, dźwiękowa i filmowa, a od niedawna również dokumentacja cyfrowa. Dokumenty te dotyczą głównie kwestii politycznych na poziomie federalnym. Całość zasobu archiwum federalnego można przeszukiwać online za pośrednictwem systemu Swiss Archives – Archive database of the Swiss Federal Archives

Na podstawie: Projekt Online-Zugang

Jolanta Leśniewska
AP Płock/O Kutno

Poprawiony (poniedziałek, 01 października 2018 19:14)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology