UKRAINA: Dzień pamięci o Czarnobylu - wystawa dokumentalna on-line „Czarny Ból Ukrainy”

Katastrofa z 26 kwietnia 1986 roku w czwartym reaktorze elektrowni atomowej w Czarnobylu wstrząsnęła całym światem. Reakcje ukraińskiej diaspory na to tragiczne wydarzenie i jego skutki znalazły odzwierciedlenie w dokumentach przechowywanych w Centralnym Archiwum Państwowym Zagranicznych Ukrainików w Kijowie (Центральний державний архів зарубіжної україніки). Materiały archiwalne uzupełnione materiałami prasowymi, z zasobu tegoż Archiwum, złożyły się na dokumentalną wystawę on-line pt. „ЧОРНИЙ БІЛЬ УКРАЇНИ” („Czarny ból Ukrainy”), poświęconą kolejnej rocznicy tragedii w Czarnobylu.

Pokazywane dokumenty obejmują okres od 1986 do 2006 roku i podzielone są na pięć sekcji tematycznych. Dokumenty z pierwszej sekcji są rodzajem wycieczki w ostatnie godziny przed tragedią i w pierwsze dni po niej. Druga sekcja ukazuje akcje protestacyjne prowadzone przez Ukraińców w Australii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech i Stanach Zjednoczonych w pierwszych miesiącach po katastrofie, przeciwko polityce ukrywania przez rząd sowiecki przyczyny wypadku, jego skali, negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i życia obywateli sowieckiej Ukrainy i krajów sąsiednich. Trzecia część analizuje przyczyny i konsekwencje awarii w Czarnobylu - tematowi temu poświęcone były liczne artykuły i raporty w imigracyjnych ukraińskich periodykach wychodzących w Kanadzie, RFN czy USA. Następny rozdział zajmuje się aktywnym udziałem niektórych ukraińskich organizacji politycznych za granicą w procesie wyjaśniania prawdziwych okoliczności wypadku, które zignorował rząd sowiecki, przede wszystkim Światowego Kongresu Wolnych Ukraińców, Ukraińskiego Komitetu Kongresu Ameryki, Komitetu Ukraińców Kanady, Konferencji Ukraińskich Partii Politycznych i Organizacji, Światowej Federacji Organizacji Ukraińskich Kobiet i innych. Ostatnia część wystawy poświęcona jest obchodom kolejnych rocznic Czarnobyla przez ukraińską diasporę w świecie.

Więcej: Документальна виставка «ЧОРНИЙ БІЛЬ УКРАЇНИ»

oprac. E. Łaborewicz
AP we Wrocławiu O/Legnica

Poprawiony (piątek, 11 maja 2018 19:05)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology