FRANCJA: Dane osobowe. Między aktami osobowymi a dżunglą internetu

W dniu 17 marca Stowarzyszenie Archiwistów Francuskich organizuje seminarium pod hasłem: "Dane osobowe. Miedzy aktami osobowymi a dżunglą internetu." Archiwiści będą starali się ukazać dane osobowe, akta osobowe w otoczeniu prawnym Francji, Hiszpanii oraz w świetle prawodawstwa europejskiego. Problematyka obejmie zagadnienia dostępności do akt osobowych oraz polityki udostępniania w kontekście wyzwań stawianych przez nowoczesne technologie informatyczne.

Seminarium odbędzie się w trzech blokach tematycznych:
1. Otoczenie prawne i jego zastosowanie, gdzie w ramach okrągłego stołu przeprowadzona zostanie dyskusja o francuskich uwarunkowaniach prawnych danych osobowych i akt osobowych, uwarunkowaniach hiszpańskich oraz o danych osobowych w archiwach historycznych w świetle prawa europejskiego.
2. Osobowe akta niepubliczne
- Ochrona historii rodzin w aktach Archiwum departamentalnego Les Hauts- Pyreneens
- Akta nadzoru administracyjnego
- Akta domowe (domicile) Alzacji Moselle
- Dostęp dawnych stażystów AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes/ Narodowe Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Dorosłych) do ich danych osobowych.
3. Wykorzystanie danych osobowych
- Zbiory i wykorzystanie danych osobowych w badaniach socjo- biograficznych projektu Maitron (słowniki biograficzne ruchów społecznych i robotniczych- nazwa pochodzi od twórcy projektu Jean Maitron (1910- 1987).
- Dokumentacja archiwalna a poszukiwanie osób zaginionych
- Tworzenie i publikowanie danych o charakterze osobowym w internecie. Nowe wyzwania i pytania etyczne.
- Ankiety i memoriały na temat represjonowanych deportacjami w czasie II Wojny Światowej.

Problematyka tworzenia danych osobowych, ich przechowywania i udostępniania w kontekście konieczności, z jednej strony zapieczenia dóbr osobistych, a z drugiej ich wartości źródłowej w różnorodnych procesach administracyjnych i do późniejszego wykorzystania naukowego stała się w ostatnim czasie przedmiotem szerszego zainteresowania także archiwów polskich.

Więcej w języku francuskim.
oprac. Adam Baniecki
AP Lubań
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology