WŁOCHY: Inauguracja nowej siedziby Archiwum Państwowego w Aquilii

W dniu 30 lipca br w Aqulii miała miejsce uroczystość otwarcia nowej siedziby archiwum państwowego. Dawna siedziba mieszcząca się w zabytkowym budynku Palazzo del Governo została zniszczona przez trzęsienie ziemi 6 kwietnia 2009r. W wyniku tej katastrofy zginęły 294 osoby, w tym archiwistka Giovanna Lippi. Misto Aquila i region zostały cakłowicie zniszczone. Dzięki wysiłkowi archiwistów i strażaków zasób został ocalony, zabezpieczony i przeniesiony do szybko wybudowanej nowej i bardzo nowoczesnej siedziby w części miasta Nucleo industriale di Bazzo. Jest to pierwsza instytucja państwowa w Aqilii, która podejmuje działalność po katastrofie. Oficjalnego otwarcia dokonał Francesco Maria Giro, podsekretarz w Ministerstwie Dóbr i Działalności Kulturalnej, który powiedział: "Odbudowując archiwum państwowe zrekonstruowaliśmy duszę Aquilii, jej pamięć, jej tożsamość, musimy jednak jeszcze zrekonstruować ciało tego miasta tak głęboko zranionego, a na to potrzeba jeszcze czasu, jednak mając archiwum państwowe w tak nowoczesnej siedzibie dostrzegamy bardzo pozytywny sygnał..." (tłum AB).
W ceremonii otwarcia udział wziął Luciano Scalla, Dyrektor generalny Archiwów Włoch.

Nowo otwarte archiwum jest w pełni przygotowane na przyjęcie użytkowników w nowoczesnej pracowni naukowej, oraz do pełnego wykonywania swoich funkcji.

Na podstawie: L'AGI - Agenzia Giornalistica Italia i Amministrazioine Archivistica
oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (poniedziałek, 03 sierpnia 2009 21:33)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology