Naukowy Portal Archiwalny

POLSKA: Archiwizacja dokumentacji- szkolenie SAP O/Legnica w Szklarskiej Porębie

 W dniach 28- 29 kwietnia 2009r. w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty archiwalne: "Archiwizacja dokumentacji- kryteria, problemy, rozwiązania" zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy. Po raz drugi zrealizowano nową formułę wymiany doświadczeń pomiędzy archiwistami polegającą na moderowanej dyskusji na temat wcześniej przesłanych przez archiwistów zakładowych problemów. W programie znalazły się także trzy referaty.

Więcej…

 

ROSJA: Wystawa z okazji 60 rocznicy RWPG

W dniu 28 kwietnia br. w sali wystawowej Archiwów Federalnych Rosji w Moskwie zostanie otwarta wystawa z okazji przypadającej w tym roku 60 rocznicy powstania Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (25 stycznia 1949 r. w Moskwie). Wystawa nosi tytuł: „RWPG: sowiecki projekt integracji gospodarczej”.
RWPG było odpowiedzią Stalina na plan powojennej gospodarczej pomocy Stanów Zjednoczonych dla zniszczonej Europy, znany jako „plan Marshalla”, oraz na powstanie w Europie Zachodniej Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. W skład RWPG wchodziły kraje socjalistyczne: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia, Węgry, ZSRR, a także, dochodzące w późniejszym czasie, Albania, Niemiecka Republika Demokratyczna, Mongolia, Kuba i Wietnam. RWPG została rozwiązana 28 czerwca 1991 r.
Wystawa będzie czynna do końca czerwca tego roku.

Więcej w języku rosyjskim.

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

 

WŁOCHY: XI Tydzień Kultury organizowany przez włoską służbę archiwalną

W dniach 18- 26 kwietnia 2009r. w całych Włoszech odbywają się imprezy XI Tygodnia Kultury. Mottem jest slogan "La cultura e per tutti, partecipa anche tu" (Kultura jest dla wszystkich, uczestnicz także ty). Tydzień jest coroczną imprezą firmowaną przez Ministerstwo Dóbr i Aktywności Kulturalnej. Poprzednie edycje organizowane były przez inne podmioty aktywności kulturalnej podległe ministerstwu - muzea. Tegoroczna edycja jest zorganizowana przez archiwa państwowe i nadintendentury archiwalne. W praktyce włoskiej oznacza to, że że skala przedsięwzięcia jest olbrzymia ponieważ zaangażowane są w nią zarówno archiwa państwowe jak i niepaństwowe.

Więcej…

 

ROSJA: Spuścizna pisarska artystów wraca z USA

Do Rosyjskiego Państwowego Archiwum Literatury i Sztuki (RGALI) w Moskwie przekazano dziewięć rękopisów znanych rosyjskich twórców w dziedzinie literatury, sztuki i nauki, z pierwszej połowy XX wieku, m.in. Wiktora Wieriesajewa („Zwierzenia lekarza”, wyd. polskie Lwów 1902), Władimira Niemirowicza-Danczenki (reżysera i reformatora teatru, współpracownika Stanisławskiego), Marka Ałdanowa (autora powieści „Ucieczka”, pierwsze wydanie 1930, wyd. polskie 1933; od 1951 r. w Polsce jego książki objęte były cenzurą i wycofane z bibliotek). Przekazane rękopisy pochodzą z kolekcji znanego amerykańskiego kolekcjonera rosyjskiego pochodzenia, Paula Fekuli (1905-1982), który z kolei uzyskał je ze zbiorów amerykańskiego pisarza pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, Johna Cournos (1881-1966).

Powrót cennych archiwaliów do Rosji był możliwy dzięki usilnym zabiegom amerykańskiego historyka sztuki, dr Tatiany Suminy.

Więcej w języku rosyjskim

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (poniedziałek, 08 czerwca 2009 23:25)

 

NIEMCY: Instytut Gaucka - 20 lat później

Niemiecki odpowiednik polskiego Instytutu Pamięci Narodowej Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (dalej BStU) potocznie określany w Polsce jako Instytut Gaucka przygotowuje się do obchodów 20 rocznicy pokojowej rewolucji, która zakończyła rządy partii komunistycznej Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)i służb bezpieczeństwa Staatssicherheit -STASI w byłej NRD.
Ten jubileuszowy rok zaczął się dla Instytutu mocnym i pozytywnym akcentem. Instytut otrzymał bardzo jasny i czytelny sygnał od władz państwowych, że jego działalność i znaczenie dla pamięci historycznej Niemiec są bardzo ważne.

Więcej…

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology