Naukowy Portal Archiwalny

WŁOCHY: Trzęsienie ziemi. Pamięć i polityka w notatkach (Sisma memorie e politica in note)

Pod koniec marca 2009r. w Rzymie w Centralnym Archiwum Państwowym (Archivio Centrale dello Stato) miała miejsce promocja dwóch książek połączona z seminarium na temat trzęsień ziemi i walki z ich skutkami w przeszłości. Referat wstępny pt. " Trzęsienie ziemi w Abruzzo: wypadek, działanie, strategia" wygłosił Dyrektor Generalny Archiwów Włoch pan Luciano Scala. Główne referaty, wokół których toczyła sie dyskusja dotyczyły dwóch książek omawiających tragedię sprzed ponar stu lat, z 28 grudnia 1908r.: Luciano Caminiti, La grande diaspora. La politica dei soccorsi nel sisma del 28 dicembre 1908 (Wielkie rozproszenie. Polityka pierwszej pomocy po trzęsieniu ziemi z 28 grudnia 1908r.), Messina 2009.oraz praca Johna Dickie, Una catastrofa politica (katastrofa polityczna), Bari, Laterra 2008.

Więcej…

 

13. konference archivářů Ceské republiky – Ceské archivy a zahraniční inspirace

Již potřinácté proběhla ve dnech 4.-6. května 2009 konference archivářů Ceské republiky, tentokrát s tématem navýsost aktuálním a zajímavým - Ceské archivy a zahraniční inspirace. Za dějiště konference bylo zvoleno město Brno, jehož domovský Moravský zemský archiv si v tomto roce připomněl 170. výročí svého založení. Zkušení organizátoři z Heské archivní společnosti, Pobočky HIS při Národním archivu spolu s Moravským zemských archivem v Brně sestavili pro 230 českých archivářů a šest archivářů ze zahraničí (Chorvatsko, Německo, Polsko, Slovensko) bohatý program s více než třiceti příspěvky a zajímavé doprovodné akce.

Poprawiony (wtorek, 09 czerwca 2009 10:27)

Więcej…

 

13 Konferencja Archiwistów Republiki Czeskiej 13. konference archivářů Ceské Republiky

W dniach 4-6 maja 2009 r. odbyła się w Brnie, organizowana w cyklu dwuletnim, ogólnokrajowa 13 Konferencja Czeskich Archiwistów, która w przestronnych salach hotelu „Avanti” zgromadziła przeszło 200 osób. Tematem konferencji brzmiał: „Archiwa czeskie a zagraniczne inspiracje”. Wygłoszono ponad 30 referatów, z których wiele spotkało się z wielkim zainteresowaniem, a czasem wręcz entuzjastycznym przyjęciem. Konferencja uświetniła 170 rocznicę utworzenia Morawskiego Wojewódzkiego Archiwum w Brnie (Moravský zemský archiv v Brně), którego obecną - ultranowoczesną siedzibę, oddaną przed dwoma laty do użytku, uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć.


Budynek Morawskiego Wojewódzkiego Archiwum w Brnie

Poprawiony (wtorek, 09 czerwca 2009 10:28)

Więcej…

 

AUSTRIA: Millenium Litwy w Austrii

Od 21 kwietnia do11 maja Österreichisches Staatsarchiv gościło wystawę poświęconą- jak to ujęli autorzy -1000 letniej historii i kulturze Litwy „Litauen: Kultur und Geschichte” Wystawa w swoim założeniu jest ekspozycją wędrującą, i prezentowana będzie jeszcze w wielu krajach europejskich, USA i Japonii aż do 2010 roku. Stanowi ona ważną część większego projektu jubileuszowego obejmującego badania historyczne i publikacje. Autorzy wystawy i całej koncepcji tego założenia przywołują pierwszą wzmiankę dotyczącą Litwy sprzed równo 1000 lat. Dotyczy ona męczeńskiej śmiercią w roku 1009, następcy św. Wojciecha, kameduła Brunona (Bonifacego) z Kwerfurtu, wysłanego w celach misyjnych na pogranicze Prus, Rusi i Litwy.

Więcej…

 

ROSJA: Wypowiedzi użytkowników portalu archiwów federalnych

Znamienne zapytanie w „księdze gości” na stronie www archiwów federalnych Rosji: „Nasza rodzina wywodzi się ze stanicy Wozniesienskaja, w Kraju Krasnodarskim (Kubań - na północny zachód od Kaukazu - EŁ). W stanicy mieszkał nasz prapradziadek Eduard Pansławowicz Nowicki, urodzony ok. 1850 r., z zawodu mechanik młynów parowych; przybył na Kubań ok. 1870 r. W tym czasie na Kubaniu przebywało wielu Polaków. W audycji telewizyjnej matka znanej polskiej piosenkarki Anny German mówiła kiedyś, że najpiękniejsze lata dzieciństwa spędziła na Kubaniu w stanicy Wozniesienskiej. Chciałbym się dowiedzieć, skąd oni (tj. Polacy - EŁ) się tu wzięli: byli zesłani czy osiedlali się dobrowolnie?”

Więcej…

 
3 - 9 czerwca 2019

Semaine Internationale
des Archives
3 - 9 Juin 2019


Materiały MRA
do pobrania

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology