Naukowy Portal Archiwalny

CZECHY: Wystawa poświęcona 120-rocznicy czeskiego ruchu fotoamatorów

Czeskie Archiwum Narodowe oraz Pierwszy Czeski Klub Fotografów Amatorów „NEKÁZANKA” przygotowują wystawę pt. „120 lat pierwszego Klubu Fotoamatorów w Czechach”, pokazującą rozwój amatorskiej fotografii czeskiej od jej prapoczątków do dziś. Na wystawie prezentowane będą zarówno dokumenty pisemne jak i liczne fotografie.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi dnia 24 września 2009 r. o godz. 17:30 w westybulu Archiwum Narodowego w Pradze (Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec). Dla publiczności wystawa będzie czynna od 25 września do 14 listopada 2009 r. w godz. Od 13:00 do 18:00 (w poniedziałek i niedziele będzie nieczynna).

Więcej w języku czeskim

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 21 września 2009 12:51)

 

CZECHY: Spotkanie heraldyków i genealogów w Brnie

Morawskie Stowarzyszenie Genealogiczne i Heraldyczne w Brnie (Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně) dnia 7 listopada 2009 r. (sobota) w godz. 9:45-15:00 organizuje „przedpołudniowe spotkanie naukowe” w cyklu – Matiné 2009 na temat „Materialne zabytki heraldyczne, metody i możliwości ich inwentaryzacji”. Organizatorzy przewidują referaty na temat aktualnych problemów z ewidencją materialnych źródeł heraldycznych, w powiązaniu z problemami metodyczne i technicznymi łączącymi się z ich opracowaniem. O pisanych źródłach heraldycznych organizatorzy maja zamiar zająć się w przyszłości.
Spotkanie dobędzie się w Sali wykładowej Biblioteki J. Mahena w Brnie (Knihovna J. Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno). Chęć uczestnictwa należy zgłosić do 15 października 2009 r. do Doc. PhDr Tomáša Krejčíka ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Koszty pobytu każdy uczestnik pokrywa osobiście.

Wiecej w języku czeskim

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 21 września 2009 12:38)

 

POLSKA: Seminarium SAP w Poznaniu: „Zarządzanie dokumentacją w jednostkach organizacyjnych. Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania. Teraźniejszość i przyszłość"

W dniach 8-9 wrzesnia odbyło sie w ośrodku sportowym przy jeziorze Malta w Poznaniu VI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Zarządzanie dokumentacją
w jednostkach organizacyjnych. Problemy gromadzenia, opracowania i udostępniania. Teraźniejszość i przyszłość" Organizatorzy: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcja Archiwa Zakładowe, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu oprócz perfekcyjnie zorganizowanego seminarium zapewnili także wizytyw w Archiwum Państwowym, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz zwiedzanie Starego Miasta.
Wygłoszono piętnaście referatów:
1. mgr Ewa Perłakowska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Aktualne problemy z zakresu nadzoru archiwalnego
2. mgr Adam Baniecki (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu), Zarządzanie dokumentem elektronicznym
3. mgr Teresa Filipczak (Archiwum Państwowe w Krakowie), Zarządzanie dokumentacją naczelnych organów państwa na przykładzie Sejmu, Rady Państwa
i Prezydenta w przeszłości i obecnie
4. mgr Paweł Wlezień (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie), Zarządzanie dokumentacją własną administracji rządowej. Kilka uwag na bazie doświadczeń pracy w urzędzie wojewódzkim
5. mgr Agnieszka Frąckiewicz (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie), Dokumentacja odziedziczona przechowywana w archiwum zakładowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Problemy gromadzenia
i opracowywania

 


Referat Ewy Perłakowskiej (NDAP) i uczestnicy seminarium
fot. Małgorzata Kaczmarek (AP Poznań)

Poprawiony (poniedziałek, 21 września 2009 12:55)

Więcej…

 

SŁOWACJA: Dni otwarte w archiwach słowackich

Z okazji międzynarodowych Dni Dziedzictwa Europejskiego – uchwalonego przez Radę Europu w 1991 r., zorganizowanych w tym roku pod hasłem „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”, archiwa słowackie zorganizowały „Dni Otwartych Drzwi” od 11 do 12 września 2009 r.
Narodowe Archiwum Słowacji w Bratysławie udostępniło swoją siedzibą, a w szczególności pracownie naukowe, pracownie konserwatorskie, niektóre magazyny, a także sale wystawowe, w których zaprezentowano dwie wystawy: - stałą ekspozycję o słowackiej archiwistyce; - wystawę poświęconą budowie i dziejom grobowca gen. Štefánika; jak również zorganizowało prezentacja sporządzania pieczęci, pisania gęsim piórem, a także prelekcję o heraldyce.
Podobnie Centralne Górnicze Archiwum Państwowe w Banskej Štiavnici (Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici) w ramach Dni Otwartych przygotowano wystawę najciekawszych dokumentów poświęconych wypadkom górniczym; udostępniło też dla zwiedzających niektóre magazyny i pracownie archiwalne (m.in. konserwatorską), jak również stworzyło dla zwiedzających możliwość własnoręcznego sporządzenia dokumentu i opatrzenia go woskową pieczęcią. Przygotowano też inne atrakcje.

Więcej na ten temat:
Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici (ŠÚBA)

Program (pdf)

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Poprawiony (środa, 16 września 2009 07:01)

 

CZECHY: Jednolity tekst czeskiej ustawy archiwalnej

Z datą 7 września 2009 r. w Dzienniku Ustaw Republiki Czeskiej nr 93, pod pozycją 309 opublikowany został jednolity tekst ustawy „o archiwistyce i służbach kancelaryjnych oraz o zmianie niektórych ustaw, jakie wynikły z późniejszych zmian” (o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn), dając czeskim archiwistom nowe narzędzie do pracy i zabezpieczania materiałów wieczystych.
Przypomnijmy, iż Parlament Republiki Czeskiej nową ustawę archiwalną uchwalił w 2004 r., zmieniając starą komunistyczna ustawę z 1973 r. Jednak w ciągu ostatnich 5 lat nowe prawo było kilkakrotnie nowelizowane, jak również wydano do niej kilka aktów prawnych wykonawczych różnej rangi. Rodziło to problemy w dotarciu do właściwych przepisów i ich interpretacji, dlatego też stało się konieczne opublikowanie jednolitego tekstu ustawy.

Tekst ustawy w jezyku czeskim.
oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 14 września 2009 06:36)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology