Naukowy Portal Archiwalny

NIEMCY: 79. Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów w Ratyzbonie (79. Deutscher Archivtag Regensburg), 22-25 września 2009 roku

W dniach 22-25 września 2009 roku odbył się w Ratyzbonie kolejny, już 79 zjazd Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów (Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V., dalej VdA). Temat spotkania brzmiał: Archiwa w epoce digitalizacji. Archiwizacja – opracowanie – prezentacja (Archive im digitalen Zeitalter. Überlieferung – Erschliessung – Präsentation). Obrady plenarne oraz sekcji odbywały sie w budynku głównym (Audi-Max) miejscowego uniwersytetu.
Zjazd obfitował w liczne formy spotkań, oprócz posiedzeń plenarnych odbywały się warsztaty, seminaria i prezentacje. Zajęcia warsztatowe obejmowały tematy: ulotność dokumentacji obrazowej i jej digitalizacja; prezentacja zdigitalizowanych dokumentów; praktyczne użycie formatów EAD i SAFT przy retro konwersji inwentarzy archiwalnych; rozwiązania z zakresu wyceny i planowania prac archiwalnych za pomocą narzędzi statystycznych wchodzących w skład systemów informatycznych stosowanych w archiwach; działania systemu informatycznego przy opracowaniu i utrzymaniu elektronicznego dokumentu w administracji miejskiej na przykładzie Norymbergii. Z kolei na seminariach duże zainteresowanie wzbudziły wykłady poświecone problemom tworzenia portali archiwalnych i elektronicznych archiwów. Uczestnicy zapoznali się z projektami Europena, Deutsche Digitale Bibliothek, Netzwerk SED/FDGB-Archivgut, APENET. Drugim ważnym tokiem referatów było działanie systemów e-administracji oraz sposobów oceny i selekcji oraz archiwizacji dokumentów wytwarzanych w toku jej działania. Zagadnienia te zostały omówione na przykładach obiegu dokumentów elektronicznych w Brandenburgii, Meklemburgii oraz federalnej administracji.

Poprawiony (środa, 30 września 2009 07:12)

Więcej…

 

WŁOCHY: Zarządzanie cyfrowa pamięcią. Seminarium w Archiwum Państwym w Perugii

W środę 23 wrzesnia 2009r. w czytelni biblioteki Archiwum Państwowego w Perugii (Włochy- Umbria) odbyło sie seminarium "Zarzadzanie cyfrowa pamiecią" realizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (Giornate Europee del Patrimonio). Omówiono takie zagadnienia jak:
1. Maria Guercio, Archiwa cyfrowe w świetle normatywów: stan rzeczy;
2. Stefano Russo, stefano Russo, Kształtowanie i przesyłanie dokumentu elektronicznego: wskazania operacyjne dla firmy informatycznej i providerów certyfikowanej poczty elektronicznej;
3. Stefano Pigliapoco, Przechowywanie archiwów cyfrowych: wymogi i rozwiązania;
4. Maria luisa passeri: Brakowanie archiwów naukowych Instituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche rzeczywistość i przyszłe projekty.
Jak podkreślają organizatorzy, seminarium ma być okazją do konfrontacji spesjalistów różnych środowisk zarzadzania informacja cyfrową.

oprac. A. Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (wtorek, 29 września 2009 20:51)

 

FRANCJA: Podrecznik archiwizacji materiałów cyfrowych

"W jaki sposób zapewnić trwałość przechowywania informacji cyfrowych za pomocą technologii podlegającej stałemu rozwojowi. Wszystkie podmioty publiczne i prywatne są już lub będą w przyszłości postawione przed takim wyzwaniem." Informacja cyfrowa jest wrażliwa. Niewiele trzeba aby nośnik na którym jest zapisana uległ uszkodzeniu i stał się nieczytelny. Ryzyko trwałej utraty danych jest olbrzymie.


fot. DAF

Bezpieczne i trwałe przechowywanie informacji cyfrowych, z punktu widzenie ludzkiej aktywności, jest obecnie najważniejszym zadaniem. Dyrekcja Archiwów Francji wydała podręcznik mający pomóc w poruszaniu sie posród tych trudnych zagadnień. Po raz pierwszy, jak podkreśla wydawca, przedstawiona została zebrana wiedza podstawowa (bazowa) wzbogacona licznymi przykładami, majaca ułatwic zrozumienie i stosowanie praktyczne archiwizacji w długim czasie. Zagadnienie ujęto wieloaspektowo biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, prawne, organizacyjne, strategiczne i historyczne.

Podręcznik jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, do odpowiedzialnych za systemy informacji w przedsiebiorstwach prywatnych i instytucjiach publicznych, szefów projektów archiwizacji cyfrowej, informatyków, archiwistów i bibliotekarzy, studentów zarządzania informacją i informatyków w archiwach.

L'archivage numérique à long terme. Les débuts de la maturité ?
Manuel édité par la Direction des archives de France
Paris 2009, ISBN 978-2-11-006942-9

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań.

 

 

NORWEGIA: Publiczne i wspólne inwentarze opublikowane on-line

Latem 2009r, Królewskie i Państwowe Archiwa Norwegii aktualizowały i opublikowały on-line dwie bazy danych obejmujące zasób własny i zasób jednostek organizacyjnych będących pod opieką archiwum. Pierwszym z nich jest Publiczny Katalog Archiwalny (Felleskatalogen for Arkivverket) zawierający informacje o zasobie Archiwum Królewskiego (Riksarkivet), Archiwum Samów (norweskich Eskimosów, Samisk arkiv) i osmiu regionalnych archiwów państwowych. Aktualizowana wersja bazy zawiera 18.546 pozycji opisujacej materiały archiwalne państwowe i prywatne.

Drugim katalogiem (bazą danych) jest Wspólny Katalog (Samkatalogen) obejmujący prywatny i państwowy zasób zebrany w bazie danych dotyczacy: osób, przedsiębiorstw (nawet tak małych jak sklepy), organizacji i instytucji, po których dokumentacja przechowywana jest w norweskich archiwach, bibliotekach i muzeach. Baza zawiera 15 673 rekordy, dotyczace zasobu przechowywanego w 54 instytucjach.


fot. Riksarkivet

Projekt ma ułatwić i poszerzyc możliwości korzystania z zasobu archiwalnego przechowywanego także poza siecię archiwalną.

Felleskatalogen

Samkatalogen

Więcej w języku norweskim

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (czwartek, 24 września 2009 21:32)

 

CZECHY: Wystawa poświęcona 120-rocznicy czeskiego ruchu fotoamatorów

Czeskie Archiwum Narodowe oraz Pierwszy Czeski Klub Fotografów Amatorów „NEKÁZANKA” przygotowują wystawę pt. „120 lat pierwszego Klubu Fotoamatorów w Czechach”, pokazującą rozwój amatorskiej fotografii czeskiej od jej prapoczątków do dziś. Na wystawie prezentowane będą zarówno dokumenty pisemne jak i liczne fotografie.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi dnia 24 września 2009 r. o godz. 17:30 w westybulu Archiwum Narodowego w Pradze (Národní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4 Chodovec). Dla publiczności wystawa będzie czynna od 25 września do 14 listopada 2009 r. w godz. Od 13:00 do 18:00 (w poniedziałek i niedziele będzie nieczynna).

Więcej w języku czeskim

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 21 września 2009 12:51)

 
3 - 9 czerwca 2019

Semaine Internationale
des Archives
3 - 9 Juin 2019


Materiały MRA
do pobrania

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology