Naukowy Portal Archiwalny

NIEMCY: Małe jest piękne, czyli niecodzienny zbiór archiwalny w Kreisarchiv w Pforzheim.

Do Kreisarchiv powiatu Enz (rejencja Karlsruhe) zostało przekazanych przez władze Landu Badenii-Wirtembergii, dalej: B-W) 50 tomów dokumentacji obejmującej ponad 5 tysięcy pomników/zabytków małej architektury. Z inicjatywą wykonania takiej dokumentacji wyszedł Urząd Ochrony Zabytków Landu B-W (Landesamt für Denkmalpflege), Związek Szwabski (Schwäbischen Heimatbund) i Towarzystwo Krajoznawcze Szwabii i Szwarcwaldu (Schwarzwald- und dem Schwäbischen Albverein). Przez małe pomniki lokalnej architektury rozumiano w tym przypadku wytwory rękodzieła i rzemiosła z drewna , metalu lub kamienia zrośnięte z lokalnym krajobrazem. Niegdyś służyły one określonym celom praktycznym i kulturowym lub upamiętniały jakieś ważne dla lokalnej społeczności wydarzenia. Obecnie popadają w zapomnienie i dewastację, a są ważnym elementem kultury materialnej i duchowej w każdym regionie. Bo „małe” wcale nie znaczy mniej ważne, niż np. zamek, katedra czy galeria przedniego malarstwa. Przedmiotem zainteresowania dokumentalistów stały się takie obiekty, jak: przydrożne krzyże, kapliczki, pomosty i mosty, kamienie i słupy graniczne, studnie, schrony, parkany, inskrypcje na obiektach budowlanych.
Projekt obejmuje cały Land B-W, jako pierwszy jednak wytypowany został powiat Enz. Przez 6 lat, od 2003 do 2009 roku, 60 osób pracowało nad wykonaniem fotografii tych obiektów, a następnie ich opisaniem, łącznie z zebraniem wywiadów i relacji środowiskowych i wypełnieniem arkuszy stanowiących dane do bazy o poszczególnych pomnikach. Prace prowadzone były pod nadzorem Martiny Blaschka, Barbary Hauser i przy wsparciu Wolfganga Kummer z Urzędu Prawa Budowlanego i Ochrony Środowiska (Amt für Baurecht und Naturschutz).

Poprawiony (wtorek, 27 października 2009 23:46)

Więcej…

 

UKRAINA: 360-lecie ugody zborowskiej

8 października 2009 r. w Bibliotece Narodowej Ukrainy w Kijowie otwarto uroczyście wystawę archiwalną pt. „Utworzenie ukraińskiego państwa kozackiego. 360-lecie ugody zborowskiej 1649 r.”. Eksponaty pochodzą z zasobu archiwów ukraińskich, polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych w Moskwie.

Poprawiony (wtorek, 27 października 2009 23:47)

Więcej…

 

CZECHY: Wystawa w 20-lecie aksamitnej rewolucji w Czechach

Przypadająca właśnie 20-ta rocznica tzw. „Aksamitnej rewolucji” w Czechosłowacji, która zakończyła rządy komunistyczne, skłoniła wiele czeskich archiwów do zorganizowania okolicznościowych imprez i wystaw. Jedną z nich przygotowało Powiatowe Archiwum Państwowe w Příbramie. Jest to wystawa dokumentów archiwalnych, określana jako: „pełna wspomnień”, pt. „Příbramsko 1989 – pani nauczycielko, już nie musi pani nas okłamywać” (Příbramsko 1989 - paní učitelko, už nám nemusíte lhát).

Wystawa będzie czynna w dniach od 16 października 2009 r. do 29 stycznia 2010 r. Wystawę można zwiedzać w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 8.00 do 17.00, w czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 14.00.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Jelenia Góra

Poprawiony (środa, 14 października 2009 14:56)

 

BIAŁORUŚ – Dzień Archiwisty

6 października na Białorusi obchodzono święto archiwistów. Z tej okazji na stronie www białoruskich archiwów państwowych zamieszczono życzenia z tej okazji, skierowane do wszystkich pracowników archiwów, od pracowników Departamentu Archiwów i Biurowości Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białorusi.

Więcej w języku rosyjskim
oprac. E. Łaborewicz,
AP Legnica

Poprawiony (czwartek, 15 października 2009 10:26)

 

Niemcy:„Deklaracja kolońska” – bezpieczeństwo zasobów archiwalnych przede wszystkim.

W ramach 79 zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Archiwistek i Archiwistów (Verband deutscher Archivarinnen und Archivare., dalej VdA) obradującego w dniach 22-25 września 2009 roku w Ratyzbonie - program zjazdu szczegółowo opisuje artykuł poniżej - uchwalona została w dniu 24 września rezolucja zebrania członków VdA tzw. „Deklaracja kolońska” w sprawie bezpieczeństwa i zachowania zasobów archiwalnych. Nietrudno domyśleć się jakie wydarzenia legły u podstaw tego dokumentu.
Deklaracja przywołuje wydarzenia z 3 marca tego roku, kiedy to na skutek katastrofy budowlanej- dosłownie- zapadło się pod ziemię Archiwum Miejskie w Kolonii. Wielokrotnie na łamach „Archnetu” temat ten był opisywany. Sygnatariusze deklaracji podkreślają wagę podjęcia wszystkich niezbędnych środków w celu zabezpieczania przed podobnymi wypadkami zasobu archiwalnego. Wyrażono również uznanie dla działań podjętych na skalę ogólnopaństwową, doceniono współpracę wielu ludzi i organizacji, w celu ratowania archiwaliów kolońskich.
W wyniku zapoznania się z wnioskami płynącymi z konferencji eksperckiej z 24 czerwca tego roku, zorganizowanej przez Landesarchiv Północnej Westfalii – Nadrenii, zatytułowanej „Po katastrofie” (w oryginale „Nach Köln”), zebranie członków VdA ustaliło kilka działań ukierunkowanych na profilaktykę zabezpieczania obiektów budowlanych i samych zbiorów archiwalnych. Zasadnicze wnioski, jakie wynikają z prac ekspertów ująć można w kilka podstawowych zagadnień wyartykułowanych w deklaracji, a mianowicie:
- Dla każdego budynku archiwalnego powinno być przewidziane zarządzanie /kontrola zagrożeń budynku (Risikomanagement) oraz jego otoczenia na potencjalne szkody.
- Konieczne jest prowadzenie katastru zniszczeń i szkód (Schadenskataster) w celu uniknięcia niespodziewanych katastrof.
- Ważnym elementem zabezpieczenie zasobu archiwalnego jest jego przepakowanie w trwałe, drewniane, bezkwasowe pudła.
- Współpraca z lokalnymi władzami, klarowny podział kompetencji oraz sprawny system przepływu informacji.
- Podstawą zabezpieczenia zasobu archiwalnego jest przede wszystkim stworzenie jego analogowej kopii w postaci mikrofilmów, które nie wymagają zaangażowania dużych środków do ich odczytania.
- Digitalizacja i mikrofilmowanie powinny być prowadzone równolegle i uzupełniać się nawzajem.
Zapewne przez wiele jeszcze lat, wydarzenia, jakie miały miejsce w Kolonii, będą stanowiły poważne memento dla świata archiwalnego w Niemczech i nie tylko. Podjęcie, więc działań mających na celu lepsze zabezpieczenie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń dla budynków archiwalnych, oraz zabezpieczanie samego zasobu wydaje się być kwestią zasadniczą.

Deklaracja kolońska


Opracowała: Jolanta Leśniewska

AP Kutno

Pełny tekst: więcej na stronach VdA

Poprawiony (środa, 07 października 2009 11:58)

 
3 - 9 czerwca 2019

Semaine Internationale
des Archives
3 - 9 Juin 2019


Materiały MRA
do pobrania

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology