Naukowy Portal Archiwalny

NIEMCY: Wszystko o archiwistyce NRD

16 kwietnia w centrum prasowym w Federalnej Agencji Prasowej (BPA) odbyła się oficjalna prezentacja znaczącej dla archiwistyki niemieckiej publikacji „Das staatliche Archivwesen der DDR" autorstwa Hermanna Schreyera. Spotkaniu nadano duża rangę poprzez obecność Minister Kultury Ingeborg Bergreen-Merkel, która spotkanie poprowadziła, a także szefa Bundesarchiv prof. Hartmuta Webera i szefa archiwów czeskich prof. Vaclava Babicka. Wydanie książki wpisuje się w scenariusz obchodów 20 rocznicy pokojowej rewolucji i zjednoczenia Niemiec, a także w szeroką dyskusję jaka tam się toczy w związku z tymi wydarzeniami.

Więcej…

 

POLSKA: Archiwizacja dokumentacji- szkolenie SAP O/Legnica w Szklarskiej Porębie

 W dniach 28- 29 kwietnia 2009r. w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty archiwalne: "Archiwizacja dokumentacji- kryteria, problemy, rozwiązania" zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy. Po raz drugi zrealizowano nową formułę wymiany doświadczeń pomiędzy archiwistami polegającą na moderowanej dyskusji na temat wcześniej przesłanych przez archiwistów zakładowych problemów. W programie znalazły się także trzy referaty.

Więcej…

 

ROSJA: Wystawa z okazji 60 rocznicy RWPG

W dniu 28 kwietnia br. w sali wystawowej Archiwów Federalnych Rosji w Moskwie zostanie otwarta wystawa z okazji przypadającej w tym roku 60 rocznicy powstania Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (25 stycznia 1949 r. w Moskwie). Wystawa nosi tytuł: „RWPG: sowiecki projekt integracji gospodarczej”.
RWPG było odpowiedzią Stalina na plan powojennej gospodarczej pomocy Stanów Zjednoczonych dla zniszczonej Europy, znany jako „plan Marshalla”, oraz na powstanie w Europie Zachodniej Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. W skład RWPG wchodziły kraje socjalistyczne: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia, Węgry, ZSRR, a także, dochodzące w późniejszym czasie, Albania, Niemiecka Republika Demokratyczna, Mongolia, Kuba i Wietnam. RWPG została rozwiązana 28 czerwca 1991 r.
Wystawa będzie czynna do końca czerwca tego roku.

Więcej w języku rosyjskim.

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

 

WŁOCHY: XI Tydzień Kultury organizowany przez włoską służbę archiwalną

W dniach 18- 26 kwietnia 2009r. w całych Włoszech odbywają się imprezy XI Tygodnia Kultury. Mottem jest slogan "La cultura e per tutti, partecipa anche tu" (Kultura jest dla wszystkich, uczestnicz także ty). Tydzień jest coroczną imprezą firmowaną przez Ministerstwo Dóbr i Aktywności Kulturalnej. Poprzednie edycje organizowane były przez inne podmioty aktywności kulturalnej podległe ministerstwu - muzea. Tegoroczna edycja jest zorganizowana przez archiwa państwowe i nadintendentury archiwalne. W praktyce włoskiej oznacza to, że że skala przedsięwzięcia jest olbrzymia ponieważ zaangażowane są w nią zarówno archiwa państwowe jak i niepaństwowe.

Więcej…

 

ROSJA: Spuścizna pisarska artystów wraca z USA

Do Rosyjskiego Państwowego Archiwum Literatury i Sztuki (RGALI) w Moskwie przekazano dziewięć rękopisów znanych rosyjskich twórców w dziedzinie literatury, sztuki i nauki, z pierwszej połowy XX wieku, m.in. Wiktora Wieriesajewa („Zwierzenia lekarza”, wyd. polskie Lwów 1902), Władimira Niemirowicza-Danczenki (reżysera i reformatora teatru, współpracownika Stanisławskiego), Marka Ałdanowa (autora powieści „Ucieczka”, pierwsze wydanie 1930, wyd. polskie 1933; od 1951 r. w Polsce jego książki objęte były cenzurą i wycofane z bibliotek). Przekazane rękopisy pochodzą z kolekcji znanego amerykańskiego kolekcjonera rosyjskiego pochodzenia, Paula Fekuli (1905-1982), który z kolei uzyskał je ze zbiorów amerykańskiego pisarza pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, Johna Cournos (1881-1966).

Powrót cennych archiwaliów do Rosji był możliwy dzięki usilnym zabiegom amerykańskiego historyka sztuki, dr Tatiany Suminy.

Więcej w języku rosyjskim

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (poniedziałek, 08 czerwca 2009 23:25)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia

Wprowadzenie do archiwistyki
stron WWW (warsztat)


organizator Laboratorium
Cyfrowe Humanistyki UW

Warszawa 20 czerwca 2018
zapraszamy!
więcej
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology